Vinner av årets Grønn Gründer – Prisen gikk til firma NNNN AS

- Det er stort for oss å bli anerkjent her i Drammen, og vi er veldig stolt av å være en Drammensbedrift. Det er også kjekt å bli anerkjent av likemenn, så nå blir det en en feiring med hele laget, sa Torkel Mellingen (t.h.) når de mottok prisen. Til venstre er kollega og med-gründer Rune Skramstad.

Prisen er på 30.000 kroner og skal bidra til at regionens næringsliv utvikler seg i grønn og bærekraftig retning. Den skal også bidra til å skape oppmerksomhet om Rotary som yrkesbasert organisasjon – spesielt hos de unge yrkesaktive.

FNs bærekraftmål står sentralt i vurderingen av kandidatene. Produktet, tjenesten eller virksomheten må derfor kunne knyttes til minimum ett av bærekraftmålene og gjerne kobles til lokale forhold.

Årets Vinner er firma NNNN AS

Se kåringen her HER

NNNN – ny teknologi gir energisparende lydsystemer/høyttalere

Selskapet NNNN er et designdrevet teknologifirma som produserer lydsystemer. NNNNs teknologi gjør for lyd det LED har gjort for lys. Løsningen medfører vesentlig lavere energibehov ved avvikling av energikrevende produksjoner av konserter.
Selskapets mål er å bidra til ekstremt god lyd basert på bærekraftige løsninger. Ved å kombinere innovasjon i akustikk med bærekraft, kan energiforbruket reduseres med 90-95 %.

Rune Skramstad (t.v), har en sentral rolle i utviklingen av suksessen. Her sammen med kollega Torkel Mellingen.


Et eksempel på effekten av Drammensselskapets løsning: der et tradisjonelt konsertoppsett krever bruk av 176 moduler, kan NNNN gjøre jobben med 14 moduler – noe som innebærer betydelige energibesparelser.

Juryen

Juryleder er tidligere ordfører og stortingsrepresentant Erik Dalheim. I juryen sitter gründer Tor Kirkeng og Rotarymedlemmene Arild Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen. Cecilie Brunsell sitter i juryen som representant for Næringsforeningen i Drammensregionen og arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard representerer Universitet i Sørøst-Norge. Det er styret i Drammen Rotaryklubb som beslutter hvem som skal få prisen.

Dette er juryens begrunnelse

Når styret i Drammen Rotary Klubb, etter innstilling fra juryen, velger å tildele prisen Grønn Gründer 2020 til Drammensfirmaet NNNN, legger vi  vekt på at selskapet har utviklet ny teknologi som vil bidra til betydelige miljøgevinster.

Selskapet NNNN er et designdrevet teknologifirma som produserer lydsystemer. Gründerne har i det stille arbeidet målbevisst og hardt for å gjøre med lyd det led har gjort med lys. Med denne visjonen som inspirasjon og drivkraft, har gründerne utviklet helt ny teknologi og skapt nye produkter. Juryen finner at løsningen vil gi betydelige miljøgevinster ved store konsertproduksjoner for internasjonale artister, i konserthus og kinosaler og i nye artisters hjemmeproduksjoner.

Mens et tradisjonelt konsertoppsett f.eks. krever bruk av 176 moduler, kan NNNNs system greie jobben med 14 moduler. Ved store konserter og festivaler er det ikke lenger behov for dieselaggregater for produksjon av den energien som et lokalt nett ikke greier å levere.

Drammensselskapets løsning gir miljøgevinster både i produksjonen av høyttalerne og transport, rigging og gjennomføring av konserter. Ved å kombinere innovasjon i akustikk med bærekraft, har NNNNs system redusert energiforbruket med opptil 95 %.

NNNN bidrar til at vi går i riktig retning i arbeidet med å nå flere av FNs bærekraftmål og er et sterkt bidrag til det grønne skiftet.

Juryen mener NNNN åpner muligheter for å endre en hel bransje, at selskapets produkter er konkurransedyktige på pris og kvalitet og har stort internasjonalt potensial. Gründerne viser sterk skaperkraft og utnytter de digitale mulighetene. Deres innsats vil bidrar til at vi får nye arbeidsplasser – både i drammensregionen og andre steder.

At utgangspunktet er Drammen, at teknologien er utviklet av Rune Skramstad fra Konnerud og at basen fremdeles er Syretrånet på Gulskogen, gjør NNNN til en verdig vinner av Grønn Gründer-prisen 2020!