Ordfører i Lier; Gunn Cecilie Ringdal håper på etablering av en ny og fremtidsrettet type gartnerskole i kommunen. (Foto: Lier kommune)

Vil ha egen gartnerskole

Landets største drivhuskommune etterspør nå mer digital kompetanse innen gartnernæringen. Lier kommune tar derfor initiativet til å etablere en egen gartnerskole.

Mona Nordli, seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund bekrefter at gartnerutdanningen ikke har holdt følge med utviklingen. – Vi har slitt med dårlig rekruttering i flere år. Dette har resultert i at flere skoler har avviklet tilbudet om gartneropplæring, sier Nordli som mener den teknologiske utviklingen er en av grunnene til mangelen på gartnere. 

Med den økende etterspørselen etter digital kompetanse, sees dagens utdanning innen gartnerfag å være utdatert og mindre attraktiv blant søkere. Nå ønsker Lier kommune å få på plass en egen gartnerskole for å løse dagens kompetansegap. 

Vellykket prøveordning

Ønsket om egen fremtidsrettet gartnerskole kommer parallelt med resultater av en prøveordning som Lier kommune og næringen har vært med på de siste årene på videregående skole. Prøveordningen går på at opplæringskontorene og næringen har skapt et mer praktisk utdanningsløp med mer fokus på teknologi. Dette har resultert i at søkingen til naturbruksskolene og landbruksfaget har økt betraktelig.

– Mange gartnere er svært innovative både innen produksjon og videreforedling. Det må også reflekteres i utdanningen. Samtidig må vi sørge for at ungdommene gjøres oppmerksomme på mulighetene som finnes i denne innovative bransjen, sier ordfører i Lier; Gunn Cecilie Ringdal.

Enormt vekstpotensiale 

Ifølge AgFunder ble det i fjor investert over 16,9 milliarder dollar i AgrifoodTech, et rekordår for bransjen som anses å være tregere i innovasjonstakten sammenlignet med annen næring. Selv om næringen i Norge er mikroskopisk i verdenssammenheng er likevel etterspørselen etter digital kompetanse viktig også i denne sektoren.

Alf Erik Finsund fra ON-Opplæringssenter for naturbruksfag sier at utviklingen går så fort at det er krevende å tilby en relevant utdanning: – Vi er helt avhengige av å samarbeide med innovative gartnere og fagmiljøer, forteller Finsund.