Vil du være med å forme morgendagens medarbeider?

Kan dere tenke dere å ta inn en lokal ungdom i arbeidspraksis i sommerferien, finansiert av kommunens sommerskole? Vi ser etter arbeidsgivere som vil bidra positivt inn i lokalmiljøet og gi en unik mulighet til utvalgte ungdommer denne sommeren. Det er mange unge mennesker i kommunen som trenger en positiv boost etter et krevende koronaår. Frist for innmelding av arbeidsplass er fredag 21. mai 2021

Drammen kommune vil i år tilby sommerjobber til 20 elever i aldersgruppen 15-18 år.
Dette er et tiltak som dekkes økonomisk i sin helhet av Sommerskolen i Drammen.
Målgruppen er skoleelever med tilhørighet til Drammen kommune.

Formål

Tilby et positivt møte med arbeidslivet og gi ungdommene verdifull jobberfaring/noe
meningsfullt å gjøre i sommer etter et år med pandemi.

Hvor

Arbeidspraksis foregår lokalt i aktuelle bedrift. Arbeidet bør være i nærhet av offentlig
kommunikasjon slik at ungdommene enkelt kan komme seg på jobb, evt. gå eller sykle til jobb.

Hvordan

Arbeidsgivere må sette av en ressurs som er dedikert til opplæring og oppfølging av
arbeidsoppgaver ungdommen skal utføre. Arbeidsgiver velger selv hvordan arbeidstiden skal struktureres. Det er inntil 50 timer pr. ungdom/max 6 timer pr. dag på dagtid/ukedag. Timene kan kjøres sammenhengende i to uker eller fordeles gjennom sommeren (se forslag under).

Typiske Arbeidsoppgaver

Vi oppfordrer bedrifter som melder sin interesse om å finne egnede
oppgaver for ungdommene. Det bør være forholdsvis enkle og overkommelige oppgaver som ungdommene enkelt kan sette seg inn i og gjennomføre. Dette er viktig for mestringsfølelsen.

 • Sommerskolen/Drammen kommune lønner ungdommen.
 • Arbeidsgivere tar imot, veileder og stiller med evnt. arbeidsklær.
 • Arbeidsgiver må levere vaktplan, timeliste og skrive attest.
 • Arbeidsgiver kan velge å tilby plasser til flere enn én ungdom
 • Arbeidsgiver bestemmer selv varighet, mengde og hyppighet på arbeidsforholdet, men en arbeidsdag bør ikke overstige 6 timer, og en arbeidsuke bør ikke overstige 30 timer.
 • Total varighet: Inntil 50 timer pr. jobb/elev. Arbeidsgiver velger hvordan vaktplanen skal være
 • Vi oppfordrer arbeidsgivere til ikke å starte arbeidsdagen for elevene før etter klokken 10.00
 • Kun dagtid
 • Eksempler på organisering av arbeidsforholdet:
 • Hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommerferien
 • Hver ukedag i 5 timer/to uker i strekk
 • Noen timer fordelt på to uker, deretter noen uker fri før resten av timene settes opp i ny arbeidsperiode på slutten av sommerferien

Alle bedrifter som melder sin interesse vil få en tilbakemelding fra oss, og vi skal holde dere orientert om prosessen. De utvalgte bedriftene vil få informasjon om «sine» ungdommer innen onsdag 16. juni.

For registrering av din bedrift; fyll ut skjemaet i link her

Frist for innmelding av arbeidsplass: fredag 21. mai 2021

På vegne av Drammen kommune/Sommerskolen
Helle-Stine Høvås og Louise Winness Prestgard
Byen Vår Drammen AS