Vil du bli arbeidslivsmentor for en student ved USN Handelshøyskolen og ingeniørutdanningen?

- En unik mulighet, sier Silja M. Sverreson (bilde). Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet.

– Vårt program lar utvalgte studenter i 2. og 3. års trinnene ved våre 3-årige bachelorstudier få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet, sier Silja M. Sverreson, arbeidslivskoordinator – leder for arbeidslivsmentorprogrammet.

Hvem kan være mentor?

– Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem e.l. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig, fortsetter Sverreson.

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du:

  • En unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter – og med de andre mentorene og USN
  • Økt kjennskap til dagens innhold i studiene
  • Innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere

De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha egen programtemaer, og kan også være bedriftsbesøk.

Mentorene skal ikke være leksehjelpere i forhold til selve studiet, de skal fungere som:

  • samtalepartner
  • kontakt-bygger
  • inspirator
  • veileder i forbindelse med hvordan man bruker studietiden til å forberede seg til yrkeskarrieren og studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden på arbeids-markedet eller i videre studier.

For mer informasjon, kontakt:

Silja M. Sverreson
Arbeidslivskoordinator – leder for arbeidslivsmentorprogrammet

e-post: siljag@usn.no

tlf: 9325 4077