Vikenvest.no er 1 år – God timing i en vanskelig tid

I februar 2020 ble nettmagasinet til Næringsforeningen i Drammensregionen, VIKENVEST.no lansert. Magasinet markerer nå 1 år med den nye identiteten. Vi har dette året satt fokus på våre medlemsbedrifter, næringsliv, utdanning og kompetanse, menneskene både i og utenfor arbeidslivet, det offentlige og ikke minst pandemiens utfordringer for oss alle. På bilde: Daglig leder i Næringsforeningen Rune Kjølstad (t.v.) og markedssjef Tom Wang.

Næringsforeningen hadde frem til 2020 utgitt Drammen24 som var et trykt magasin. Navnet Drammen24 opplevdes som begrensende i forhold til foreningens engasjement i hele regionen. Trykte magasiner oppleves heller ikke som veldig miljøvennlig i en tid hvor bærekraft er i fokus.

Det ble derfor besluttet å lansere et digitalt næringsmagasin med et navn som er mer dekkende for Næringsforeningens arbeide.

15. februar ble nye VIKENVEST.no lansert. Et digitalt magasin, som åpnet opp for en langt høyere aktualitet og frekvens på innhold enn hva den trykte versjonen tillot.

Dette skulle vi merke til fulle etter 12. mars 2020. Da stengte Norge ned. Samfunnet og ikke minst næringslivet ble satt i meget vanskelige situasjoner.

Aktuelle

Næringsforeningens nye nettmagasin fikk raskt oppleve betydningen av å være dagsaktuelle.

VIKENVEST.no satte fokus på både nasjonale og lokale støtteordninger, covid-19 regler og reguleringer og bedrifters utfordringer som kom fortløpende.

Magasinet ble også meget viktig for å distribuere Næringsforeningens digitale sendinger fra LIVEstudio. Sendingene startet opp allerede 20. mars med 24 direktesendinger frem til sommeren. Det deltok det 74 gjester fra næringsliv, rådgivere, offentlige forvaltning, riks- og lokalpolitikere.

VIKENVEST.no har også blitt en viktig markedsføringskanal for næringsliv. Ved å annonsere i nettmagasinet treffer man målrettet aktører som har interesse for næring og samfunnsutvikling i vår region.

Hva mener næringslivet

I anledning ett års dagen, har vi fått kommentarer fra noen sentrale næringslivsaktører.

Svensson Nøkleby er først og fremst et forretningsjuridisk advokatfirma, og det er viktig for oss å være oppdatert på hva som skjer i det lokale næringslivet. Gjennom et regionalt næringslivsmagasin som Vikenvest.no er det enkelt å holde seg orientert om siste nytt innen næringslivet i Drammensregionen, og ikke minst – få et godt inntrykk av hva som virkelig opptar virksomhetene i vår region.

På Vikenvest.no finner vi nyheter, fagartikler, debattinnlegg og presentasjoner av virksomheter og ansatte som samlet gir et godt bilde av hva som rører seg i det lokale næringslivet.

Svensson Nøkleby har også valgt å kjøre målrettet profilering på Vikenvest.no, noe som gjør at annonsene våre i størst mulig grad treffer den målgruppen vi ønsker å nå ut til, sier Katrine Gillece i Svensson Nøkleby.

– For oss i Formuesforvaltning, gir Vikenvest.no oss veldig mye god informasjon om hva som beveger seg rundt næringslivet i Drammen. Alt fra artikler om store prosjekter og hendelser som påvirker alle i region i dag, til spennende innsikt om små innovative gründerbedrifter som vil påvirke morgendagens næringsliv i Drammen.

Vi ser på Vikenvest.no som svært relevant i forhold til å profilere oss som selskap. En viktig del av vår målgruppe er aktive eller tidligere bedriftseiere, og jeg tror mange av de holder seg oppdatert gjennom slike kanaler.

I tillegg synes jeg det er viktig å støtte et næringsmagasin som løfter frem de gode storyene fra vårt lokalmiljø, sier Fredrik Ringdal Steiner som er daglig leder hos Formuesforvaltning Drammen