Viken Vest inngår en rammeavtale med Atea for styrking av utdanningssektoren for 20 kommuner

Atea er en av Norges største aktører innen IT og både produkter og tjenester til sine kunder i offentlig, privat og ideell sektor. Atea og Viken Vest innkjøpssamarbeid har derfor inngått en omfattende rammeavtale for anskaffelse av helt nytt IT-utstyr gjennom leasing og kjøp. På bilde: Line H. Aufles, Kontraktsforvalter Viken Vest og Borger Kruge, Regiondirektør Sør i Atea Norge.

Atea er en av Norges største aktører innen IT og både produkter og tjenester til sine kunder i offentlig, privat og ideell sektor. Atea og Viken Vest innkjøpssamarbeid har derfor inngått en omfattende rammeavtale for anskaffelse av helt nytt IT-utstyr gjennom leasing og kjøp. Avtalen omfatter blant annet stasjonære PCer, tynnklienter, skjermer, nettverkskabler og reserveutstyr. 

Sikrer læringsmål

– Vi er stolte og glade over å få fornyet tillit av Viken Vest i dette viktige samarbeidet for å sikre gode digitale arbeidsplasser og økt læring i skolen. På denne måten opplever vi at vi er med å gjøre kommunenes administrasjon enda mer effektiv, og sikre at skolene når sine læringsmål. Det passer flott i vår arbeid for å bygge Norge med IT, sier Borger Kruge Regiondirektør Sør i Atea Norge. 

– Dette er en strategisk viktig avtale for kommunene i Viken Vest Innkjøpssamarbeid. Når kommunene samarbeider på denne måten gir det bedre avtaler, der kommunale interesser står i sentrum og vi minimerer transaksjonskostnadene i den enkelte kommune, sier Line H. Aufles, Kontraktsforvalter Viken Vest.

Trygg samarbeidspartner

– Vi opplever at Atea er en trygg samarbeidspartner som er opptatt av å ivareta kommunenes interesser og gir god kundeservice i alle ledd. Vi er spesielt imponert over Atea sin fremoverlente holdning når det kommer til bærekraft. Her har vi allerede dratt god nytte av Atea sin verdifulle kunnskap også ut over IT-området. Vi ser frem til et godt og fruktbart samarbeid de neste 6 årene, avslutter Line H. Aufles.

Om avtalen

Avtalen er et samarbeid initiert av kommunene Øvre Eiker, Lier, Ringerike og Modum kommune og Atea og gjelder for hele 20 kommuner i Viken Vest. Kommunene som er med i samarbeidet er: 

Lier kommune, Øvre Eiker kommune, Modum kommune, Ringerike kommune, Ål kommune, Flå kommune, Nesbyen kommune, Hemsedal kommune, Hole kommune, Hol kommune, Krødsherad kommune, Kongsberg kommune, Gol kommune, Sigdal kommune, Rollag kommune, Flesberg kommune, Tinn kommune, Hjartdal kommune, Notodden kommune, Nore og Uvdal kommune. 

Rammeavtalen skal også dekke andre juridiske enheter i Viken Vest som kommunale foretak og andre organer under kommunal forvaltning.  

Rammeavtalens verdi er på 50 millioner kroner pr. år, og løper i de neste 6 årene. (2+4 år)

Om Atea

Atea er et IT-selskap med 22 kontorer, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør. Sammen med våre kunder og partnere, bygger våre 1650 medarbeidere Norge med IT. Du finner også Atea i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum. 

Les mer om Atea her