Vi setter fokus på landbruket i regionen.

I Norge omsetter vi 3 % økologisk mat mens det i Danmark er en andel på 10 %. Det er mange grep som kan gjøres, det viktigste er kanskje å sikre at offentlige virksomheter kjøper inn økologisk. Økologisk betyr å være på lag med naturens egne rammer. Det gjelder insekter, bakterier og andre naturelementer. Koronakrisen har vist at viktige samfunnsfunksjoner må være i organisk balanse, sa Anders Hørthe.

LIVEstudio 12. Mai. Se hele sendingen i artikkelen

Anders Hørte, Øko-bonde i Lier

Norge ligger unødvendig langt bak Danmark ved bruk av økologiske matvarer, sa øko-bonde Anders Hørthe, Lier. I Norge omsetter vi 3 % økologisk mat mens det i Danmark er en andel på 10 %. Det er mange grep som kan gjøres, det viktigste er kanskje å sikre at offentlige virksomheter kjøper inn økologisk. Økologisk betyr å være på lag med naturens egne rammer. Det gjelder insekter, bakterier og andre naturelementer. Koronakrisen har vist at viktige samfunnsfunksjoner må være i organisk balanse, sa Anders Hørthe.

 Egil C. Hoen, Øvre Eiker, sentralstyret i Norges Bondelag:

Vårt mål er en selvforsyningsgrad på 85 % – nå er den 40 %. Vi har et landbruk med meget høy produktkvalitet. Vi bruker minst antibiotika av alle land i verden. Det er ingen antibiotikaresistens i Norge, mens det finnes mye i andre land. Det er ingen salmonella i norske egg, men det er mye i andre land. Norsk landbruk har hyppige tester for å sikre kvaliteten. God helse i befolkningen i Norge bygges også på ren og kjemikaliefri norsk mat. Det er et godt slagord som landbruket gjerne benytter: Spis norsk – spis sesong – spis opp, sa Hoen. Særlig når sesongen for norske produkter nå begynner. Ikke bare jordbær, men mange friske grønnsaker, mye frukt og bær.

Espen Gultvedt, leder for norske produkter i BAMA:

Vi har de senere årene økt den norske andelen av frukt og grønt i butikkene fra 26 % til 34 %. Blant de 1100 norske produsentene vi har, leveres 60 % av deres produkter innen to timers kjøring fra butikkene. Dette er en bra andel lokalprodusert og kortreist mat, sa Gultvedt. 70 % av produktene fra BAMA leveres direkte fra produsentene til forretningene – uten omlasting. I tilbudet fra BAMA er det 70 økologiske produkter. Gjennom mange FoU-prosjekter de senere årene, i ulike samarbeid, har verdiveksten for produktene vært 270 %. BAMA arbeider mye med matsvinn, der emballasje er viktig. Bærekraft er et sentralt og grunnleggende prinsipp for BAMA. De justerer energibærerne for transport, ofte basert på bio, el og annet. De mest spennende, dels nye, produktene som Gultvedt anbefalte: Hvit asparges og søtpoteter – begge fra Drammensregionen.

Inge Høyen, Svelvik, Fruktgården (et samarbeid mellom tre produsenter):

Drammen fremstår nå som en av de største frukt- og bærkommunene i landet når Svelvik er innlemmet. Hver 5. plomme som produseres i Norge kommer fra Svelvik. Der er en halv million frukttrær. Frukt- og bærsektoren utvikles løpende gjennom nye metoder for dyrking. Han mente Svelvik er et kraftsenter for disse produktene. Bemanning kan være en utfordring i koronatidene. Han tror mange ungdommer melder seg når sesongen begynner, i stedet for de mange vietnameserne som normalt arbeider på åkrene. Det er strenge faglige krav til plukkerne. Du må ikke bare ha en sterk rygg, du må også vurdere farger, størrelser, skader på bærene og annet, sa Høyen.

Se sendingen i videolinken