Vi må stå i dette lenge – det fins også muligheter

- Det er krevende, og det er ikke over ennå! Administrerende direktør hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, er fortsatt bekymret for konsekvensene av Covid-19. Men han ser også at krisen åpner muligheter. 27. august står han på scenen i Drammens Teater.

Virkesjefen kommer på scenen i Drammen Teater

Når ekstrautgaven av konferansen Finansielle utsikter arrangeres 27. august, er Horneland blant innlederne – både for å snakke til dem som har meldt seg på konferansen fysisk og til dem som følger streamingen av innslagene på scenen i Teatret.

Organisasjonen Virke organiserer handels- og tjenestenæringen. Blant de 24.000 medlemmene, er det bedrifter innen handel, kultur, helse, trening, reiseliv, hoteller og oppstartbedrifter – mange er hardt rammet.

Fra scenen i Teatret vil Horneland vise status. Han vil vise hvordan det ser ut nå. Så vil han forberede deltakerne på hva som ligger foran oss og vise eksempler på at en krise også åpner muligheter, f.eks forretnings- og tjenesteideer basert på digitale plattformer.

Rammer ulikt

Mange av Virkes medlemmer innen handel har klart seg bra, noen meget bra. – Vi nordmenn har holdt oss hjemme i sommer, vi har pusset opp hjemmene våre og vi har brukt pengene i Norge, fastslår Horneland på vegne av medlemmene innen dagligvare og byggevare.

På den andre siden står medlemmene innen kultur og reiseliv, bransjer som samler folk og som lever av at folk samles.

– Disse bransjene ble rammet tidlig og hardt. Virksomhetene opplever svært krevende tider og mulighetene for å drive lønnsomt er begrenset, mener Horneland.

Ny muligheter

– Samtidig ser vi sterk innovasjon, og det utvikles stadig nye modeller. Slike eksempler er kulturbransjens digitale konserter og handelens «plukk og hent»-løsninger, sier Horneland.

Virkesjefen er opptatt av at vi tar kollektivt ansvar for smittevern.

–  Dette er ikke over ennå, og vi må være forberedt på tilbakeslag. Men vi må for all del unngå full smitteoppblomstring som vil utløse full nedstengning, advarer Horneland.

 Fra scenen i Drammens Teater 27. august vil han si mer om situasjonen innen handelen og tjenestenæringen, og presentere Virkes syn på tiltak som munnbind, skjenkestopp og hvordan vi kan unngå ukontrollert festing. 

Meld deg på konferansen – fysisk eller digitalt – her