Vi må rigge oss nå for mulige kriser

- Et lands reelle matberedskap ligger i hva vi klarer å produsere selv, og det er egentlig produksjonen i normalsituasjonen som også utgjør grunnlaget vi har i krise. Har krisen er inntruffet, er det veldig vanskelig å omstille raskt og øke produksjonen, så det er den løpende produksjonen som er avgjørende, sa Bjørn Gimming (bilde), leder av Norges Bondelag under Matkonferansen 2022 i Lier.

Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag, holdt et engasjerende innlegg under Matkonferansen 2022 i Lier. Vi har spurt hva han ønsker at publikum skal sitte igjen med fra hans budskap?

Samfunnskritisk

– Jordbruket i Norge har en veldig viktig rolle. Jeg tror både pandemien, det at vi var samfunnskritisk næring og ikke minst krigen i Ukraina nå, understreker betydningen av han løpende norsk matproduksjon. Et lands reelle matberedskap ligger i hva vi klarer å produsere selv, og det er egentlig produksjonen i normalsituasjonen som også utgjør grunnlaget vi har i krise. Har krisen er inntruffet, er det veldig vanskelig å omstille raskt og øke produksjonen, så det er den løpende produksjonen som er avgjørende, sier Gimming.

– I tillegg til å tenke beredskap og krise for det er det kortsiktige vi er inne i nå, så må vi også tenke på lengre sikt. Bærekraft var et stort fokus på konferansen i dag, og det er viktig. Den har blitt fått en liten justering som følge av krigen i Ukraina, men bærekraften blir viktig framover. Ikke minst det at vi har med oss alle 3 elementene i bærekraftbegrepet, det miljømessige selvfølgelig, herunder klimaet, jordbruket jobber jo også for å redusere utslipp. Så ligger det også en økonomisk og sosial bærekraft som er som minst like viktige stolper i bærekraftsarbeidet, fortsetter Bjørn Gimming.

Rekruttering

– Skal vi klare å rekruttere unge flinke folk inn i næringen vår, så er det helt avgjørende at de har gode inntektsmuligheter i næringen, og sosiale muligheter på linje med andre i samfunnet. Vi kan ikke gjøre jordbruket til noe sånn her, så spesielt at du må gi avkall på både inntekt og sosialt liv hvis du skal drive som bonde. Da får vi ikke de unge til å satse på næringen vår. Det gjelder jo at man er bonde, eller en annen del av sektoren. Derfor tror jeg er viktig å ha med seg alle disse elementene i tiden som kommer.

– Lykkes vi med det, så vil mange flere se på jordbruket som en fremtidsnæring som er vist her i dag. Og vi ser jo situasjonen nå med behovet for å ha en nasjonal produksjon. Vi har jo hårete mål om å øke produksjonen framover og øke selvforsyningsgraden.

Forbrukerens valg påvirker selvforsyningsgraden

– Selvforsyningsgraden er en sak som vi diskuterer mye internt i næringen. Min påstand er at selvforsyningsgraden i stor grad også avgjøres av forbrukeren, og hvilke produkter forbrukeren legger i handlekurven. Nå er vi i fantastisk Lier med en veldig et offensivt jordbruk og stor grønn produksjon.

– Skal vi øke selvforsyningen på grønt, så må norske forbrukere velge produkter fra Lier eller fra andre grønt-produsenter i Norge. Hvis vi skal få til en selvforsyning. Hvis vi får et kosthold som i stor grad forutsetter at importerer maten, vil selvforsyningen gå ned nesten uansett hva vi gjør. Ressursgrunnlag vi har i Norge er avgjørende for selvforsyningen vi har framover, i et samspill med de valgene som forbrukerne gjør, og vi skal levere det som forbrukeren vil ha. Men det må også ta utgangspunkt i det ressursgrunnlaget vi har her i Norge. Det varierer naturligvis veldig fra Lindesnes i sør til Pasvik i nord, med veldig ulike produksjons betingelser, sier Bjørn Gimming.

Matsvinn

Vi spør om det er feil fokus på matpriser

– Det er helt naturlig at pris har et stort fokus, men min påstand er at hvis ikke produksjonsprisen reflekteres i produktprisen, så sender vi et veldig feil signal til forbrukeren. Hvordan skal vi på den ene siden forvente lavere matsvinn, hvis man hele tiden presser prisen ned på et nivå som ikke reflekterer produksjonskostnadene.

– Mat har en stor verdi. Matsvinn er en stor utfordring ved at det kastes alt for mye brukbar mat, og dette er ressurs-ødeleggende. Hvorfor sette inn store ressurser for produksjon av mat, hvis forbrukerne ender opp med å kaste den. At prisen på maten reflekterer den reelle verdien, tror jeg blir viktig fremover, og det er også selvfølgelig veldig smart i et bærekraftsperspektiv, sier Gimming.

Savnet toppene

Under Matkonferansen 2022 var det mange gode innlegg. Bjørn Gimming gjorde seg sine refleksjoner i etterkant.

– Det er alltid veldig moro å høre på offensive bønder som tar i bruk ny teknologi og som ser løsninger der hvor utfordringene oppstår. Så synes jeg at for eksempel Simen Myrene sitt innlegg gir meg veldig fremtidstro. Det er folk som snur seg rundt og faktisk vil ta næringen inn i en framtid. Ikke nødvendigvis akkurat sånn som det var i går, men at framtida ligger foran oss.

– Denne konferansen gjorde et veldig smart grep ved at man hadde med verdikjeden fra primærproduksjon, men også videre helt ut til dagligvare siden. Her er en verdikjede som skal fungere i alle ledd hvis vi skal klare å øke norskandelen og norsk produksjon. Da vi må ikke tenke at dette er en primær-næringssak, men at dette skal henge sammen hele veien gjennom foredlingsindustri og ut til butikken hvor den møter forbruker.

– Det er jo noen kanskje som mangler her i dag, sier Gimming. Det er de øverste beslutningstakerne i landet for. En ting er jo hva vi kan gjøre i næringen, men innimellom så må vi altså ha justert på noen rammebetingelser. Det er det politikerne på Stortinget, regjeringene med nøkkelen til ofte, så kanskje kunne flere av de være her i på neste års konferanse, avslutter Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag