Verdien av langsiktighet og kontinuitet

- Mennesker vil ha med mennesker å gjøre når man skal gjøre store investeringer som for eksempel bil. Og da er det viktig å ha gode medarbeidere. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de blir her over tid, noe som henger sammen med at vi satser på utvikling av egne ansatte, sier UIf Vatne i Bilia (bilde).

Bilia har vært Volvo-forhandler kontinuerlig siden Isberg overtok som Volvos representant for Oslo og deler av Østlandet, og var selskapet i mange år kjent som Isberg’ s Personbil as. I dag er de eid av en av Europas største bilkjeder, Bilia AB, og det norske navnet er Bilia Norge AS. 

Bilia Norge AS selger ulike bilmerker, men i Lier er det altså Volvo, BMW og Mini som er i porteføljen. Vi møter Ulf Vatne som er regionsjef nærings-salg, og Frode Mørch, plassjef for BMW og Mini.

Hva med bilforretningers fremtid hvor alt skal skje på nett?

– Det er kommet er rekke nye merker i markedet i forbindelse med det store salget av El-biler. Og det kommer også selvfølgelig nye forretningsmodeller for kjøp av bil. Vi i Bila er rigget i forhold til ulike måter å selge bil. Men enn så lenge ser vi at kundene fortrekker personlig oppfølging, sier Frode Mørch.

– Mennesker vil ha med mennesker å gjøre når man skal gjøre store investeringer som for eksempel bil. Da er det viktig å ha gode medarbeidere. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de blir her over tid, noe som henger sammen med at vi satser på faglig utvikling, sier UIf Vatne.

– Våre medarbeidere, også de på verkstedet møter våre kunder. Mekanikere som skal jobbe med deres bil møter kunden personlig, og følger bilen gjennom hele prosessen. Dette har vi sett skaper en god trygghet hos kundene, og det blir en annen dynamikk i relasjonen mellom kunde og forretningen, fortsetter Vatne.

Gjenkjøp

– Når det dreier seg om bilkjøp, er kundene ofte godt orientert og opplest på bilene før de besøker en forretning. Men det er slik at når man skal investere i bil, så er det som nevnt tidligere at mennesker gjerne vil ha med mennesker å gjøre, dette for å føle tryggheten ved å gjøre et riktig valg, sier Mørch og Vatne samstemt. I tillegg til å ha gode merker, er vi overbevist om at personlig oppfølging gjennom hele reisen er med på å skape gjenkjøp her hos oss, sier Frode Mørch.

God utvikling i pandemi-tiden

I over to år har samfunnet hatt store utfordringer. En av konsekvensene har vært at færre reiser til utlandet. Nordmenn har heller investert i hus, hjem og ikke minst bil. Mange er valgt å investere i ny bil, da ikke minst i EL-bil.

Når vi ser på bilsalget for våre merker BMW, Volvo og Mini, har vi hatt en økning på over 30% fra 2020 til 2021.

Utfordringer for bilbransjen fremover

– Bilbransjen er hele tiden i endring. Ikke minst er det utfordrende å hele tiden skulle forholde seg til endrede rammeforhold fra myndighetene. Men de siste 2 årene så har det også vært utfordringer på leveranser. Vi har både hatt pandemi, transportkrise og nå er vi midt oppe i en krig i Europa. Dette har påvirket produksjonene, og logistikk i forhold til transport av biler.

– Tidligere kunne vi legge inn spesifikasjoner på ønsket bil som ble satt i bestilling, og jeg viste hvilken uke den ville bli levert. Nå er usikkerheten langt større, og kundene kan måtte vente i flere måneder, sier Mørch. Men når man venter på noe godt, så blir man jo tålmodig, supplerer Vatne med et smil.

Lærlinger må til

– En av de store utfordringene er å få dekket opp behovet for flinke mekanikere. Inntoget av EL-biler skaper også et behov for mekanikere med ny kompetanse for å løse oppgavene. Bilene er så fulle med ny teknologi og styringssystemer at det krever høy kompetanse på elektronikk, sier Frode Mørch.

– Bilia har vært flinke til å ta inn lærlinger, og vi har hele tiden lærlinger på vei inn. Derfor er det viktig at vi er ute på skoler etc. for å vise oss frem, sier Vatne.

Viktig å engasjere seg

Geir Cato Grøn Kristiansen fra Learn Trafikkskole er på besøk hos Bilia. Learn AS er en betydelig kunde hos Bilia i Lier. Både Learn og Bilia er med som partnere i Strømsgodset. Bilia har faktisk vært partnere i SIF i hele 15 år.

– Det er viktig å engasjere seg i det som skjer lokalt sier Vatne, noe Kristiansen kan bekrefte. Det å være del av nettverk, enten det er “Godset” eller Næringsforeningen som vi begge er medlemmer i skaper gode relasjoner.

– Bilia støtter mange ulike organisasjoner innen idrett og veldedighet. Blant annen gjennom hjulskiftekampanjer 2 ganger i året. Her går pengene uavkortet til veldedige organisasjoner og idrettslag, sier Ulf Vatne.

– Når vi snakker om relasjoner, så er vel kundeforholdet vi i Learn har til Bilia et godt eksempel, sier Geir Cato Kristiansen. Vi startet vel samarbeidet i 2008, og med noe få unntak har vi holdt oss til Bilia. For oss som lever av å være på veien, er det viktig at vi har en leverandør som hele tiden kan løse problemer dersom noe skulle oppstå. Og ikke minst kjenner godt til våre rutiner og behov, fortsetter Kristiansen.

– Gode relasjoner, flinke ansatte og fantastiske biler er et “Kinderegg”, avslutter Ulf Vatne.