VELKOMMEN TIL REGIT – Viktig innovasjon fra nytt medlem i Næringsforeningen

"RegIT – Din digitale helsedagbok, gir pasienter og pårørende mulighet til å ta kontroll over egen helsedata, og er et bindeledd mellom alle instanser som samhandler rundt den syke.

En idè så dagens lys

Jeg er utdannet omsorgsarbeider, men fikk virkelig innsikt i allergiverden etter at sønnen min fikk allergi som baby. Det hele startet med at han fikk atopisk eksem 8 uker gammel. Eksemet ble etterhvert så ille at legen sendte han videre til sykehus.

På sykehuset ble han testet for allergi.
Testene var klare. Egg allergi
.

Det ble en krevende situasjon for Cathrine Finnebraaten (bilde).


Jeg ble skremt, overveldet og litt lettet over å få vite hva som feilte gutten min. Tiden gikk, og dagene gikk i eksem, kortison, smøring og behandling. Jeg husker sønnen min var skallet i bakhodet og på sidene (litt som en omvendt munkesveis). Kløen var nok rimelig intens, og han klødde og klødde. Han klorte opp sår, vi prøvde alt. Etter 3 mnd. testet vi igjen. Nøtte allergi. Nå ble jeg redd! Nøtteallergi er jo noe man dør av! (Trodde jeg, sannheten er jo at det er mange allergier som kan være dødelige) Jeg ammet, og siden vi skulle på en utenlandstur turte jeg ikke å amme da jeg ikke ville forstå innholdsfortegnelser.

Jeg besluttet derfor å gå over på morsmelkerstatning. Til min overraskelse så jeg at en stor andel av eksemet borte da jeg sluttet å amme! Jeg innså at jeg ikke hadde klart å ta bort alt egg fra maten, jeg innså at litt egg i maten var for mye. Det så jeg ETTER jeg hadde sluttet å amme.

Lærekurven min var ikke bratt nok!

Etterhvert kom det flere og flere allergier. Å med allergiene, flere og flere forskjellige symptomer. Allergien viste seg å være et utrolig digert puslespill! Pollen kunne trigge kryssallergier, som førte til at han reagerte på ting han vanligvis tålte. Det kom, og gikk (som oftest kom) allergier. Sykdomsbildet forandret seg hele tiden. Det ble etterhvert mye informasjon å holde styr på!

Jeg slet med å holde styr på alt.
Jeg glemte ting.
Viktig informasjon – jeg ble frustrert.

Der ble jeg spurt om all denne viktige informasjonen jeg slet med å holde styr på. 6 mnd med sykdomsinfo skulle overleveres til lege. Jeg trengte hjelp! Dette var viktig informasjon! Å jeg klarte ikke for mitt bare liv å gi legen de svarene de trengte. Jeg trengte et verktøy som kunne hjelpe meg med å holde styr på all denne informasjonen. Jeg begynte å lete etter noe som kunne hjelpe meg. Legen snakket stadig om matdagbok. En «dagbok» der man skrev alt av inntak og symptomer. Jeg startet på utallige bøker, dessverre har jeg aldri vært et «dagbok menneske» og glemte de bort.

Jeg begynte å lete etter alternativer, men fant ingenting. Jeg besluttet derfor å lage dette verktøyet selv!

Slik ble reisen til RegIT til. Appen ble skapt da jeg som allergi, eksem og astma mamma hadde et behov som ikke ble dekket. Jeg observerte etter som tiden gikk at dette behovet var det flere enn meg som hadde, og flere ga utrykk for at denne kartleggingen var vanskelig.

regit-screenshots (1)


Mange vet ikke hva et allergen er, hva et symptom er. Det å se sammenhenger er kjempevanskelig! Det er straks reaksjoner og sen reaksjoner. Straks reaksjonene er greie å kartlegge da de kommer med en gang, senreaksjoner er det verre med.

Siden appen er kalenderbasert ser man disse sammenhengene lettere. Kalenderen viser en måned av gangen og viser med symboler og farger hva man har spist og hvordan man har reagert.

Jeg håper at RegIT kan hjelpe deg med at hverdagen blir litt lettere. Jeg håper den kan gi deg litt mer oversikt over det store bildet, og at du kan gi legen svar da de spør om alle spørsmålene de spør om.

Din digitale helsedagbok

RegIT er en software på brukerens premisser.

I motsetning til kontaktbøker og dagbøker som fraktes mellom instanser gir RegIT større trygghet rundt personvern.

Fysiske bøker som i stor grad benyttes i dag ivaretar ikke personvernet til pasienten i slik grad som lovverket sier at det skal.

Når pasient og pårørende har bedre oversikt og kontroll, blir presset på helsevesen, skole/barnehage og kommunale tjenester lettere.

Alle ønsker å gi pasientene helsetilbud av høy kvalitet og sikkerhet, hvor pasienten/pårørende er selv aktiv i egen oppfølging. Vi vet hvor skoen trykker.

RegIT setter kunnskap i system til det beste for alle.

For mer informasjon, kontakt

Cathrine Finnebraaten

cathrine@better-as.no

www.better-as.no

Tlf: 48 12 95 00