Velkommen til Drammen Works

Drammen Works er drammensregionens nye kraftsenter for startups, entreprenørskap og innovasjon. Sammen med investorer, partnere og medlemmer skal vi bygge et samfunn for innovasjon og vekst. Ved den offisielle åpningen deltok f.v.: Adnan Afzal, konstituert daglig leder for Drammen Works, styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen og ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

Mandag 4. april åpnet dørene til regionens nye startupscene. I Dr. Hansteins gate 13 i Drammen, nærmere sagt SporX skal vi bygge fremtidens co-working space i Drammen.

– Dette er stedet for alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap, utviklingen av vår region og samarbeidet mellom dem som er på vei til å realisere sin gründerdrøm, forteller Adnan Afzal, konstituert daglig leder for Drammen Works. 

Fra Næringsvekst 2020 til Drammen Works

I 2016 lanserte Næringsforeningen i Drammensregionen prosjektet Næringsvekst 2020, et fireårig prosjekt med hensikt om å være en forsterker for innovasjon og vekst, og Drammen Works ble prosjektets kommunikasjonskanal. Et av prosjektets fire satstingsområder var gründernæring, og realisering av gründerhus var det største enkelttiltaket.

Partnere og interessenter møtte fulltallige ved den offisielle åpningen av gründerhuset Drammen Works. På scenen, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Terje Gundersen.

Nå som prosjekt Næringsvekst 2020 er avsluttet etableres Drammen Works videre som gründersatsingen i Drammen i samarbeid med investorer, partnere og medlemmer. Per dags dato har Drammen Works knyttet til seg 8 partnere fra næringslivet og Universitetet, som sammen skal bidra til at Drammens nye kraftsenter skal bli et godt verksted for omstilling og utvikling av næringslivet i regionen.

– Min drøm er at Drammen Works skal huse den neste Kahoot, Remarkable eller ODA innen fem år.

Verdifullt nettverk og kontorfasiliteter

At Drammen Works har etablert seg i SporX er ingen tilfeldighet. SporX har en tydelig miljøprofil og er en tilgjengelig arbeidsplass – en hub, hvor innovative løsninger, bærekraftig utførelse og godt inneklima legger grunnlaget for utviklende og kreativt næringsliv. SporX ligger midt i Drammen sentrum, og har som mål å bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Et naturlig valg for etableringen av Drammen Works.

Drammen Works er tilknyttet Mesh Community – dette gjør at våre medlemmer får tilgang på arrangementer og et verdifullt nettverk som Mesh skaper i Norge og i utlandet. Vårt medlemskap inneholder kontorplass med tilgang på møteromsfasiliteter og tilgang til Mesh sitt digitale samfunn. SporX tilbyr moderne møterom, samt større kontorfasiliteter. – Vi står nå på startpunktet for verkstedet for et næringsliv i stadig omstilling og utvikling i drammensregionen. For lykkes, og for at Drammen Works skal bli regionens nye startupscene, må vi først og fremst koble mennesker sammen.

Drammen Works holder hus i det nye SporX, som er utviklet og bygget av Vestaksen Eiendom. Den ligger sentralt ved jernbanestasjonen og er bygd i rent tre.