Velkommen til Buttedal gård i Lier: – Nytt medlem i Næringsforeningen

Næringsforeningen har et bredt spekter av medlemsbedrifter. Landbruk er en viktig sektor i foreningen. Vi ønsker Buttedal gård i Lier velkommen som medlem.

Moderne fruktgård

Buttedal gård er en gammel slektsgård i Lier. Vi vet sikkert at den har vært i familiens eie i over 400 år. Harald Oskar driver gården i dag og er 12. generasjon siden 1613, men historiske dokumenter tyder på at gårdens og slektas historie er mye eldre enn det. I dag er Buttedal en moderne fruktgård hvor vi ivaretar tradisjonene, og samtidig holder oss oppdatert på det aller siste innen fruktdyrkerfaget.

Leverer til Gartnerhallen

Produksjonen består av 115 dekar epler og plommer og totalomsetningen pr. år er ca. 2,5 mill. kroner. Gården har 10 ansatte i sesongen. Hovedtyngden av produksjonen leveres til Gartnerhallen og selges i Norgesgruppens dagligvarebutikker. Ca.30 % av produksjonen selges gjennom selvplukk og eget gårdsutsalg hvor også honning og eplemost fra egne frukthager inngår i sortimentet. Vår selvplukk med gårdsutsalg har bestått i over 50 år og er viden kjent for gode produkter, god service og hyggelig miljø.

Familiebruk

Buttedal gård er et familiebruk. Harald Oskar er den eneste som jobber full tid på gården, men han har god hjelp av kona Bjørg Karin og ungene Emilie, Erlend og Mathilde – særlig i selvplukksesongen og innhøstingen. I tillegg leies det inn sesonghjelp etter behov.

Dagens eier og driver av Buttedal gård er Harald Oskar Buttedahl (f.1965). Han overtok gården i 1992 etter sin onkel Erik Buttedahl. I disse 30 årene er gården utviklet med sikte på at den skal være levedyktig i nåtid og i framtid. Betydelig utvidelse, fornying og modernisering av frukthagene har gjort gården til et heltidsbruk med fruktproduksjon etter at melk- og kjøttproduksjonen ble avsluttet i 2000.

Harald Oskar har i tillegg til gårdsdriften, vært aktiv politiker og sitter i dag i styret for Gartnerhallen SA, og noen mindre eiendomsselskaper i Lier.