– Vedta ny E18 nå

– Vi forventer at Stortinget stemmer ja til utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i mars, sier Terje Gundersen, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Mye står på spill når Stortinget i mars skal behandle utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Utbyggingen skal bidra til å nå målet om nullvekst i veitrafikken, samtidig som arbeidstakere kommer seg til jobben og næringslivet får varer og tjenester fram.

– Næringslivets behov har i for liten grad kommet fram i debatten om E18. Vi trenger en helhetlig løsning som fjerner flaskehalser og gir mer klimavennlig pendling, sier Terje Gundersen(bildet), styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Håndverkere kan ikke ta bussen

Over 70 000 arbeidstakere pendler mellom Oslo og vestregionen hver dag. Med en forventet befolkningsvekst på 60 000 mennesker i og rundt hovedstaden de neste årene, vil tallet på pendlere øke. –– Den planlagte utbyggingen vil gi bedre fremkommelighet for busser. Selv om flere skal reise kollektivt, må noen kjøre. Rørleggere kan ikke ta bussen med verktøy og utstyr, grønnsaker kan ikke sendes i posten, påpeker styrelederen.

– Osloregionen et ett marked, varer og tjenester må komme frem. I dag bruker næringsdrivende i regionen for mye tid i kø, og leveransene blir uforutsigbare. Det rammer alle som bor i og rundt byen, sier styrelederen.

Positive ringvirkninger

Forbedringen som politikerne nå skal beslutte vil gi ny avkjøring til Fornebu og fjerne Lysakerkrysset som flaskehals. Det blir også en ny tverrforbindelse fra Høvik til Gjønnes. I sum vi dette gi håndverkere og transportører mindre tid i kø og mer forutsigbar reisetid. Det betyr økt lønnsomhet for bedriftene, bedre service for kundene, høyere skatteinntekter til fellesskapet og reduserte utslipp.

Trailertransport er fortsatt den mest brukte fraktmetoden i Norge, og Oslo er navet for gods. I tillegg går mye av transporten mellom vest og øst og sør og nord gjennom Asker, Bærum og Drammen. E18 er dermed en livsnerve for store deler av næringslivet i hele Sør-Norge. Tungtrafikk som står i kø gir store kostnader, uforutsigbare leveringer og unødvendig eksos.

– Fjerning av flaskehalsen på Lysaker har også stor betydning for langtransporten. Fjerning av hindringer vil derfor få positive effekter også for virksomheter langt utenfor Osloregionen, sier Terje Gundersen.

Forventer at Stortinget tar ansvar

E18 vest for Oslo er Norges mest trafikkerte vei, men lite er forandret på 50 år. Bærekraftig samferdsel og et livskraftig næringsliv i vestregionen bør ha høyeste prioritet for politikerne

– Forutsigbarhet er det viktigste politikere bidrar med overfor næringslivet. Vi har ventet lenge. Nå er tiden inne, og vi forventer at Stortinget stemmer ja til utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i mars, sier Terje Gundersen.