Utradisjonell banksjef – Vi må møte kundene på nye arenaer.

NæringsRapporten utfordrer banksjef for bedriftsmarkedet i Sparebank1 BV, Lise Maren Brock Tynes. Vi spør om hvorfor det er viktig med «bygdebanker», og hva er deres rolle i vår region. Hvordan vil vi forholde oss til banker i fremtiden? Dette og mer, får du svar på i denne utgaven av NæringsRapporten.

SE SENDINGEN I VIDEOLINK

Våre partnere

NæringsRapporten presenteres av våre gode samarbeidspartnere. Gå inn på firmalogoer nedenfor, og bli bedre kjent med Fevang AS, Rådgivning og revisjonsselskapet BDO Buskerud og Svensson Nøkleby Advokatfirma.