USN søker mentorer for studenter i Drammen

Har du lyst til å være mentor for en student i Drammen innen Økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon eller Statsvitenskap?

Næringsforeningen i Drammensregionen, den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary gjennom Drammen og Drammen St. Hallvard Rotary klubber, Econa Buskerud («Sivil-økonomforeningen») og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har fokus på å styrke kontakten og integrasjonen mellom studentene og arbeidslivet i Drammensregionen.

For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier, samarbeider vi nok en gang om et årlig mentorprogram- det sjette i rekken.   

Vår ambisjon er å la utvalgte studenter i andre- og tredjeårskullene i de 3-årige bachelorstudiene i Økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og Statsvitenskap ved USN på Papirbredden i Drammen få muligheten til å delta i det spennende og utviklende mentorprogrammet gjennom et studieår. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.  

Hvem kan være mentor?

Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fag-spesialist, gründere eller styremedlemmer i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig. 

For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:

  • Er faglig nysgjerrig
  • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
  • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
  • Kan kommunisere
  • Er villig til å dele av egne erfaringer
  • Er inkluderende, åpen og imøtekommende
  • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter – og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studier innen Visuell kommunikasjon, Statsvitenskap eller økonomi og ledelse. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenums-samlingene vil ha temaer som vi avtaler underveis, og kan også være bedriftsbesøk.

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du en kort mail til trondio@usn.no

Deretter sender vi deg et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og en student. Sammen med at du svarer på dette skjemaet trenger vi også din CV el.l.           

Parallelt inviterer vi i disse dager studentene til å bli med i programmet. De som er interessert får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor.  CV og svarene fra begge grupper gir oss et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviterer vi alle utvalgte til kick-off/startsamling på Papirbredden i høst!

Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN Handelshøyskolen)

Trond I. Østgaard. Arbeidslivskoordinator – prosjektleder for mentorprogrammet