KARRIEREDAGENE: -Møt fremtidens arbeidsmarked

Universitetet i Sørøst-Norge. Karrieredagene holdes 13. –14. oktober 2021, hvor de har et bredt mangfold av studier som utgjør forskjellige fakulteter, de har derfor valgt å ha to ulike karrieredager. Årets tema for disse karrieredagene er innovasjon som handler om nyskapning og fornying.

Få en sjanse til å personlig møte fremtidens arbeidsmarked

Karrieredagene holdes 13. –14. oktober 2021, hvor de har et bredt mangfold av studier som utgjør forskjellige fakulteter, og derfor har de valgt å ha to forskjellige karrieredager. På hver av karrieredagene tilbys en enkel og dobbel stands i tillegg til ulike valgpakker. Å delta på et slikt prosjekt vil føre til at du som bedrift vil få muligheten til å knytte nærmere kontakt med engasjerte og ivrige studenter. Dette vil også gjøre at din bedrift blir synlig for flere fremtidige potensielle arbeidstakere samt å informere om hva du kan tilby som en arbeidsgiver.

Årets tema for disse karrieredagene er innovasjon som handler om nyskapning og fornying, noe som er essensielt for fremtiden både i henhold til økonomisk vekst og øvrige oppgaver i samfunnet.

Karrieredagene gir deg mulighet til å formilde deres verdier og fremtidsplaner. Det vil skape oppmerksomhet og engasjement hos studentene som vil gi rom for gode diskusjoner.