Trond Helleland: Ikke gitt opp Hellefoss-saken

I fredagens sending fra Næringsforeningens LIVEstudio, deltok Høyres parlamentariske leder, stortingsrepresentant Trond Helleland (bilde over). Han er opptatt av å finne en løsning som sikrer videre drift ved Hellefoss Paper. – Større fleksibilitet fra Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet er nødvendig, uttalte Helleland som nå vil ta saken opp med den nye klima- og miljøministeren, Sveinung Rotevatn.

På bilde: (f.v) Rune Kjølstad, Anders Nordahl, Trond Helleland og Cecilie B. Brunsell

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, tar Hellefoss-saken opp med klima- og miljøministeren. Fredag møtte han i næringsforeningens livesending sammen med daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad. I sendingen deltok også Anders Nordahl, partner i BDO Drammen. Han ga gode kommentarer om status og hverdagen for SMB-bedrifter i regionen vår.

Se sendingen fra LIVEstudio nederst i artikkelen.

Dette er saken:

  • Papirmaskinen på Hellefoss Paper AS i Hokksund produserer 1000 tonn bokpapir hver uke.
  • Fabrikken er den eneste gjenværende bokpapirprodusenten i Norge, en av tre i Europa. Har ca. 80 ansatte.
  • Bedriften er lønnsom, eieren har ikke tatt ut utbytte og vil satse mer.
  • Nå er driften truet av EU-krav fra en annen verden og firkantet tolkning her hjemme.
  • Om to år kan det være slutt på papirproduksjonen ved Hellefossen.

Da Helleland fredag var gjest i næringsforeningens live-studio, bekreftet han at han i lang tid har jobbet med å sikre Hokksund-bedriften bærekraftige vilkår. Helleland ble konfrontert med at Hellefoss Paper, en av Europas tre gjenværende bokpapirfabrikker, står i fare for å måtte legge ned på grunn av rigide rensekrav fra EU.

Kravene tilsier en investering på opp mot 100 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som bedriften har tåleevne til langt mer enn det som vurderes å være nødvendig – og uten betydning for vannkvaliteten i Drammenselva.

–  Hellefoss Paper er en gammel bedrift som leverer høy kvalitet, fastslo Helleland, og fortsatte: Det skulle bare mangle at vi i drammensregionen ikke har en papirfabrikk!

Hellelands engasjement for Hellefoss har vært stort og langvarig. Nå fortsetter det. – Vi må gjøre det vi kan for å få tilpasset kravene. Jeg har ikke gitt opp denne saken, avsluttet Helleland som nå vil ta den direkte med klima- og miljøministeren.

Helleland orienterte i sendingen også om arbeidet med de nasjonale Covid-19 krisepakkene og beskrev utfordringen som ligger i at samfunnet først måtte stenges for i neste omgang å få til trygg gjenåpning.

– Nå er vi i en situasjon der vi ønsker at samfunnet skal åpne igjen slik at vi får til vekst i økonomien og økt etterspørsel. Fokus ligger på privat sektor. Vi må få opp aktiviteten igjen, uttalte Trond Helleland.

Næringsforeningen i Drammensregionen har engasjert seg sterkt for å sikre videre drift ved Hellefoss Paper. – Utslippssaken er utrolig firkantet håndtert av direktoratet og departementet, har foreningens daglige leder, Rune Kjølstad, uttalt.

Nå håper bedriften og foreningen at fornyet innsats fra Høyres parlamentariske leder skal løse saken.

Se sendingen i videolinken