Tradisjonsrikt selskap til Drammen!

Det tradisjonsrike selskapet, Lux Norge AS, har flyttet sitt hovedkontor til Drammen. Lux Norges nye eier, Dan Sharoni, har jobbet i selskapet siden 2014 og har 20 års erfaring fra bransjen. Under hans ledelse har selskapet endret struktur og profil.

For første gang i selskapets lange historie, har Lux Norge fått norsk eier! Drammenseren Dan Sharoni har overtatt eierskapet til selskapet og skal videreføre Lux Norges lange tradisjoner fra nye lokaler på Åskollen.

Lux Norge feiret nylig sitt 100-års jubileum og markerte dette med å støtte opp om sitt nye nærmiljø. Lokale idrettslag, barnehager og utvalgte bedrifter i Drammen har mottatt premium produkter for å bedre sitt innemiljø.

Lux Norges nye eier, Sharoni, har jobbet i selskapet siden 2014 og har 20 års erfaring fra bransjen. Under hans ledelse har selskapet endret struktur og profil.

Sharoni kan bekrefte at utviklingen med mer komplette løsninger og utvidet produktsortiment har blitt svært godt mottatt hos kundene. Dette henger også sammen med et stadig økende fokus på samfunnets krav til innemiljø og helseproblemer i tilknytning til dette.

Etter å ha etablert seg i nye lokaler i Kniveveien på Åskollen, ser Lux Norge svært lyst på fremtiden og ser frem til en sterkere tilknytning til lokalmiljøet.

Lux’ historie

Historisk går røttene helt tilbake til 1901 da AB Lux ble grunnlagt som et direktesalgsselskap i Sverige av Axel Wenner-Gren.

I 1912 inngikk AB Lux samarbeid med Elektromekaniska AB og den første elektriske støvsugeren, Lux 1, ble lansert.

Samarbeidet mellom AB Lux og Elektromekaniska AB førte til at de to selskapene senere slo seg

sammen og dannet velkjente Electrolux AB.

I 1921 ble Electrolux AS grunnlagt i Norge, som datterselskap av Electrolux AB.

Siden den gang har selskapet hatt flere navn og da den delen av organisasjonen som drev direktesalg i 1993 ble utskilt som en egen enhet ble Lux-navnet naturlig tatt tilbake.