Toppen av Drammen: – Nytt medlem i Næringsforeningen

I mars 2021, midt i koronapandemien, lanserte Joakim Throndsen Drammens nye festival «Toppen av Drammen». Festivalen ble en stor suksess, og solgte ut i rekordfart. I juni arrangerer Throndsen årets utgave. Vi ønsker "Toppen av Drammen" velkommen som nytt medlem i Næringsforeningen.

I tillegg til “Toppen av Drammen”, har Joakim Throndsen stått bak flere større og mindre kulturarrangementer i Drammen. De senere årene har han arrangert utekino på Austad gård, Bragernes torg, Strømsø Torg og Spiraltoppen. I 2008 og 2009 arrangerte han skatefestivalen Fjølfest. I tillegg har han stått bak musikkkonsepter som Diskoteke og Reggae ved Ælva.

Hvorfor behøver vi festivalen Toppen av Drammen? spør vi Joakim Throndsen (bilde), som startet festivalen i 2021.

– Toppen av Drammen er med på å bidra til å aktivisere et byrom som fortjener en større oppmerksomhet. Gjennom å skape en aktivitet, et program og rette fokus mot Spiraltoppen skaper Toppen av Drammen festivalen verdier for byen og næringslivet gjennom destinasjonsutvikling. Med en klar ESG strategi ønsker festivalen å fremme lønnsom bærekraft og være en pådriver for grønn festivalgjennomføring og kulturformidling i byen, sier Throndsen.

– Vi mener Drammen trenger denne typen festival og vi ønsker å utfordre normen om de vante opplevelsesrommene for publikum og tilby en x-faktor både når det kommer til arena, rammer, setting, mobilitet og lokasjon.

– Gjennom en god støttespiller i Næringsforeningen i Drammensregionen, mener vi det er mulig å utvikle festivalen og på sikt øke i antall dager, scener, artister og arena. Samtidig skal vi tilby byens befolking en ny sosial møteplass med byens flotteste utsikt som bakteppe og retter med dette søkelyset mot Drammens glemte diamant av en turistattraksjon, nemlig Spiraltoppen fortsetter han.

Hvorfor valgte dere å bli medlemmer i Næringsforeningen?

– Grunnen til at Toppen av Drammen har meldt seg inn i Næringsforeningen i Drammensregionen, er for å være en del av et faglig fellesskap og en kompetanseklynge. Som et av de viktigste, om ikke det viktigste, organet for næringslivet i Drammen var det helt naturlig for festivalen å bli en del av foreningen.

– Festivalen har en klar målsetting om å fungere som et bindeledd mellom kulturlivet og næringslivet, sysselsette og skape verdier for det lokale næringslivet gjennom destinasjonsutvikling, avslutter en entusiastisk Joakim Throndsen.