Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner

Utlysning av tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune med løpende søknadsfrister. Her er det flere søkbare ordninger. Noen for din bedrift?

Her er to av de støtteordningene som er utlyst.

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)
Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.
Søknadsfrist: Løpende
Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) – Viken fylkeskommune

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021
Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.  
Søknadsfrist: Løpende ut 2021
Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021  – Viken fylkeskommune

For mer informasjon og flere ordninger

Gå inn på: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling