Teknisk Ukeblad innleder samarbeid med Kongsberg Agenda

Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen. Vi håper og tror at vi sammen vil styrke våre ambisjoner om å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan Moberg i TU.

TU legger sin prestisjetunge teknologipris, Norwegian Tech Award, til Kongsberg Agenda 2023, og vil videreutvikle prisen sammen med Kongsberg Agenda.Norweigan Tech Award er delt ut i ulike format siden 2000. Samarbeidet med Kongsberg Agenda gir nye muligheter for virkelig å gjøre dette til en stor begivenhet for hele det norske teknologimiljøet.

Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan Moberg i TU.

Kandidatene som nomineres til prisen skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge, og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse.

Treffer kjernen

– Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen. Vi håper og tror at vi sammen vil styrke våre ambisjoner om å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden. Vi ble imponert over hva Kongsberg Agenda fikk til i 2022 og synes det er flott at arrangementet blir videreført. Norge trenger bevissthet rundt fremtidens teknologiske muligheter, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad Media.

Møteplass for teknologi

Det er dette Kongsberg Agenda handler om, å skape en møteplass hvor teknologi, verdiskaping og kompetanse kan få stå i sentrum og bli løftet opp og frem. Nå gleder vi oss til å samarbeide med Teknisk Ukeblad for å gjøre Norwegian Tech Awards til en stor begivenhet hvor vi kan hedre og feire fremragende teknologiprestasjoner» , sier daglig leder i Kongsberg Næringsforum og prosjektleder Kongsberg Agenda Wivi-Ann Bamrud.