Svikter offentlig sektor?

I forbindelse med koronapandemien er det gjort særskilte bevilgninger til offentlig sektor – til fylkeskommuner og kommuner. Et viktig formål er å iverksette tiltak innen bygg og anlegg – nye prosjekter og vedlikehold. Det synes som om de ekstra midlene som kommunene disponerer allerede er brukt til andre formål – noen andre udekkede behov. Men det har ikke vært Statens hensikt med de ekstra midlene. På bilde (f.v.) Jan Ask Lervik, Fredrik Røtter, Geir Ivar Pettersen, Dankert Freilem og Cecilie B. Brunsell.

Se hele sendingen nede i artikkelen

Det er bestillingstørke. Gjennomføringstørke – og handlingslammelse. Drammen kommune er intet unntak. Tvert imot. Drammen kan fremstå som en versting når disse akutte behovene for bestillinger og tiltak skal gjennomføres.

I sendingen ble spørsmålet stilt: Kan bygg og anlegg drive samfunnet fremover når mye annet mister fart og fremdrift? Bransjen sysselsetter en firedel innen privat sektor. En analyse fra Menon Economics viser at de største utfordringene ligger frem i tid. Et etterslep er ventet utover høsten og inn gjennom 2021. Der skulle offentlig sektor bidra gjennom ordrer.

Jan Ask Lervik, Aktiv Veidrift: – Vi har brede engasjementer og kontrakter med Drammen kommune, men der er det tomt for penger, hevdes det. Vi får ikke gjort de oppgavene og arbeidene som vi har planlagt og dette kan bli kritisk for oss. Vi er ute i det øvrige markedet også – og har blant annet vunnet en kontrakt i Asker. Der har kommunen satt som mål å være utslippsfri i 2025. Vi er der i en interessant fase som viser hvor tidlig vi er i gang med elektriske anleggsmaskiner. Vi er i en posisjon som likner situasjonen med de første elbilene. Men utviklingen går lynraskt – og vi henger på for å sikre vår konkurransekraft.

Fredrik Røtter, Consolvo: – Vi er en mellomstor virksomhet med en årlig omsetning på ca. 550 mill. kr. Vi har mange vedlikeholdsoppdrag og det preger lengden på våre avtaler. Vi skulle gjerne hatt lengre tidsperspektiv, men mye er innen 6 måneder. Det setter ekstra krav og utfordringer. Det er nå lavere ordretilgang enn normalt. Consolvo frykter høsten og vinteren mhp ordrer. De verste ligger trolig foran oss – og da må offentlig sektor komme kraftigere inn enn det som hittil har skjedd.

Geir Ivar Pettersen, Ingeniør Ivar Pettersen AS. – Tekniske installasjoner og elektrisitet ligger sist i kjeden for anleggsprosjekter, så vi har ikke hatt de største forsinkelser eller mangler ennå. Men de kan komme. Firmaet, etablert i 1903, har løpende ca. 40 lærlinger som deltar i arbeidene. De har etablert den 3D-baserte «Bærekraftslabben». De håper Statens bevilgning på 3,6 mrd. kroner til grønne tiltak også treffer dem.

Dankert Freilem, Næringsforeningen: Orienterte om status for regionens bedrifter.

For kommentarer og innspill, kontakt:

Se sendingen i videolinken nedenfor