Studentprosjekt 2021 -Nytt design for din bedrift!

Nå har din bedrift muligheten til å få hjelp av designstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Frist for å søke om å delta på Studentprosjekt er 25. november.

Ansvarlig for Studentprosjekt 2021, er Wanda Grimsgaard (til høyre i bilde). Hun er Professor i Visuell Kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Studiet Visuell kommunikasjon hører inn under USN Handelshøyskolen i Drammen.

Sammen med Grimsgaard ser vi Anna Tran fra prosjekt i 2014. Tran kom raskt ut i arbeid etter endt studie, og jobber nå som grafisk designer hos Specifique Norge AS.

Vi spør professor Grimsgaard hvorfor det er viktig å ha et slikt prosjekt.

– Ved å prøve ut teori og praksis i et reelt prosjekt vil studentene kunne få økt forståelse og bli mer forberedt på å praktisere som designere. Det å kunne praktisere gjennom et reelt prosjekt, gir studentene muligheten til å prøve ut sin kunnskap i samarbeid med oppdragsgiver og medstudenter, sier Grimsgaard

– De bli mer forberedt på arbeidslivet eller videre studier, sier hun videre.

Dette er Studentprosjekt

Studentprosjekt er et Bachelorprosjekt for 3. års designstudenter på studiet for visuell kommunikasjon. I prosjektet arbeider studentene med et reelt designoppdrag for en bedrift, en organisasjon eller et utviklingsprosjekt. Studentprosjektet gjennomføres i perioden fra januar til mars av team på 3-4 studenter i samarbeid med oppdragsgiver og veiledere.

Gjennom prosjektarbeidet skal den enkelte student få prøve ut kunnskaper og ferdigheter som er ervervet gjennom studiet i visuell kommunikasjon. Sentralt i studiet står fagområdene grafisk design, strategisk design, webdesign og markedsføring.

Studentene har gjennom studiet tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i utvikling av strategisk- og markedsrettet design som gjør dem egnet til å løse reelle designoppdrag, som f.eks. emballasjedesign, bedriftsprofilering og merkebygging, samt design for web og sosiale medier. Studentene har lært seg å forstå og lede hele designprosesser, som inkluderer innsikt, strategi, design og produksjon.

Studentprosjektet skal gi studenten mulighet til å praktisere som grafisk designer i et realistisk samar­beid med en oppdragsgiver og medstudenter. En viktig del av oppdraget vil være å klarlegge oppdragsgivers problem og behov, og søke å løse det på en kreativ og nytenkende måte gjennom analyser, strategi, idé- og designarbeid.

Eksempel på et oppdrag kan være å utføre situasjonsanalyse av organisasjonen, markedet og målgruppene, utvikle merkestrategi og kommunikasjonsstrategi forankret i organisasjonens overordnede mål og strategier, samt ta dette videre inn i en kreativ prosess og utvikle logo og visuell identitet for bedrift, produkt eller tjeneste. Sluttresultatet implementeres på et utvalg aktuelle identitetsbærere og kommunikasjonsflater i analoge og digitale medier.

Prosjektet skal samles i en rapport som leveres til oppdragsgiver og sensor innen en gitt tidsfrist i slutten av mars.

Solide leveranser i Studentprosjekt 2020

Studentene (f.v) Karina Lillestrøm, Yngvild Keilen og Caroline Husby fikk oppgaven med å løse Lindskoggruppens studentutfordring. Vi får her en orientering fra studentene om deres erfaring fra prosjektet.

– Studentprosjektet hadde en lengre og mer dyptgående prosess enn noen andre prosjekter vi hadde jobbet med tidligere i bacheloren. Vårhalvåret 2020 var fylt med lange og ofte frustrerende arbeidsdager, men også lærdom gjennom utfordringer vi måtte løse sammen som et team. For første gang involverte prosessen flere enn bare oss selv — vi hadde arbeidsgivere å forholde oss til, deres ansatte, deres konkurrenter og våre egne forventninger. Arbeidsmoralen var høy ettersom arbeidet vårt nå skulle ut i det virkelige liv, sier studentene.

– Vi var veldig heldige som fikk muligheten til å jobbe med Lindskoggruppen. Ikke bare var vår oppgave å se på én bedrift og fremme den, men et helt konsern med tre datterselskaper. Spranget fra å aldri ha jobbet med B2B til å sette seg inn i retningslinjer for et helt konsern var til tider svært krevende og overgikk all kunnskap vi hadde tilegnet oss før dette prosjektet. Alle valgene vi skulle ta ville ha konsekvenser for tre reelle selskaper, sier de videre.

Teamarbeid

Bilde f.v. Karina Lillestrøm, Yngvild Keilen og Caroline Husby

– Som team utfylte vi hverandre godt og kunne bistå hverandre med kunnskaper på ulike områder i løpet av prosjektet. Lindskoggruppen var svært imøtekommende og gav oss sjansen til å vise hva vi kan, noe som resulterte i et godt samarbeid. 

Kreative tankeprosesser

– Designet vi leverte er forankret i et solid strategisk grunnlag som tok oss måneder å ferdigstille. Vi jobbet med ulike måter å skape synergi på tvers av selskapene og slik binde sammen konsernet gjennom strategi, struktur og en sterk visuell identitet.

– Identiteten vi utviklet for Lindskoggruppen er konstruert slik at den er en nedtonet støttende identitet for sine datterselskaper, og i tillegg kan den ha et mer ekspressivt uttrykk når den skal stå alene for å fronte hele konsernet.

Identiteten er bygd opp av grafiske elementer som ikke bare skal bygge opp Lindskoggruppen i seg selv, men brukes som et hjelpemiddel til å skape et samspill mellom bedrifter i et konsern, sier studentene.

God planlegging og struktur

– Samarbeidet ble som mye annet rammet av pandemien noe som også preget gjennomføringen av prosjektet. Men med god planlegging og struktur på arbeidet kom vi i mål, og er stolte av den jobben vi gjorde sammen med Lindskoggruppen.

– Det må også nevnes at vi hadde mange gode støttespillere gjennom prosjektet som kunne råd gi oss der våre egne kunnskaper enda ikke strakk til – både faglærer, universitetets fakultet og representanter fra Lindskoggruppen, avslutter studentene Karina Lillestrøm, Caroline Husby og Yngvild Keilen.

Kommentar fra oppdragsgiver

Petter Lundby Mathisen i Lindskoggruppen, sier i en kommentar at de er veldig fornøyd med samarbeide i forbindelse med Studentprosjektet. – Studentene leverte et godt stykke arbeide, og det var spennende å følge de i prosessen, sier Mathisen.

Studentprosjekt 2021 er i gang, og frist for å søke om å delta på Studentprosjekt er 25. november.

For mer informasjon og deltagelse kontakt wanda.grimsgaard@usn.no