Det var stort frammøte da bedrifter, som er interessert i oppdrag ved byggingen av det nye sykehuset og helseparken på Brakerøya, ble invitert av Næringsforeningen til informasjonsmøte i nye Børsen Konferansesenter.

Stor interesse for sykehus-oppdrag

Den nye salen i Børsen Konferansesenter var proppfull av utbyggere under informasjonsmøtet om det nye sykehuset og helseparken på Brakerøya. Mye tyder på at en betydelig andel av oppdragene vil gå til lokale bedrifter.

Og åpningen av Børsens Konferansesenter kunne ikke fått en bedre start. Hele 70 deltakere møtte opp til Næringsforeningens frokostmøte torsdag, der bedrifter som er interessert i oppdrag ved byggingen av det nye sykehus på Brakerøya med tilhørende helsepark, var invitert.  

Leder for IKT; Stein Arne Meier(t.v.) og leder for oppdrag fremdrift; John Inge Hansen i Sykehusbygg orienterte om pågående konkurranser og entrepriseinnbydelser for 2020.

Lokale bedrifter

– Vi måtte faktisk stenge påmeldingen i god tid før møtet fordi vi ikke hadde plass til flere deltakere. Dette viser jo bare at denne storutbyggingen kommer til å bety mye for det lokale næringslivet i årene som kommer, sier leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen, Cecilie Brunsell.

– Det forventes at en betydelig del av anbudene vil gå til lokale bedrifter. Samtidig er det veldig bra at den tilhørende helseparken skal være en arena for samhandling der man legger opp til å få inn private bedrifter med vekt på kompetanseutvikling og innovasjon, sier Brunsell.

Det nye sykehuset på Brakerøya, som er på 122.000 kvadratmeter, vil ha 5000 rom og 7000 dører.

5000 rom og 7000 dører

Leder for IKT; Stein Arne Meier og leder for oppdrag fremdrift; John Inge Hansen, begge i Sykehusbygg, kunne under møtet opplyse at det 122.000 kvadratmeter store sykehusbygget vil ha 5000 rom, 7000 dører og 32 heiser. Duoen stod for den overordnede presentasjon av utbyggingsprosjektet med innhold og rammer, og de informerte også om pågående konkurranser og entrepriseinnbydelser for 2020. 

Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen i Vestre Viken orienterte om prosessen fram mot 2025 både i forhold til tidsaspektet, funksjoner, implementering og ikke minst overgangen fra det gamle til det nye sykehuset. 

Informasjonsmøtet ble avsluttet av prosjektsjef Jon Christian Simenstad i Bane Nor Eiendom som tok for seg den nye helsepark der man allerede er godt i gang med planene.

– Det er veldig bra at helseparken skal være en arena for samhandling der man legger opp til å få inn private bedrifter med vekt på kompetanseutvikling og innovasjon, sier leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen, Cecilie Brunsell.