Styrkefabrikken kommer videre til finalen i Drammen

Delfinalen StartUpp 2020 for Drammensregionen ble gjennomført tirsdag 3. november. På bilde over: Siw Iren Nyborg, vinner av delfinalen.

På grunn av Covid-19 og smittevern, ble det et lukket arrangementet. Hele seansen ble filmet og deles på sosiale medier og nettsider i etterkant. Det var 8 dyktige og godt forberede deltakere med et bredt spekter av ideer deltok i delfinalen. På bilde over: Siw Iren Nyborg, vinner av delfinalen.

Fakta om Start UPP

Start UPP er en pitche-konkurranse hvor gründere får mulighet til å presentere ideen sin for et dommerpanel.

Start UPP har deltakere fra hele gamle Buskerud, og har delfinaler i Hallingdal, Midt-Buskerud, Kongsberg/Numedal, Ringerike og Drammen.

5 deltakere kommer til den store finalen.

Hovedsponsorer for Start UPP 2020 er DNB, Skue Sparebank, Sparebank 1 og Viken Fylkeskommune.

I tillegg til dette er det lokale sponsorer hos alle delfinalene.

Start UPP skal stimulere til å øke gründerskapet i vår region.

Hva er ideen med Styrkefabrikken

Siw Iren har utviklet et lavterskeltilbud der mennesker blir sett på som et helt menneske og ikke bare blir tilbudt behandling etter diagnoser eller symptomer. Dette er et sted hvor du møter dedikerte trenere og terapeuter, som kan hjelpe deg med å hente frem dine egne ressurser og gjenvinne styrke. Styrkefabrikken skal være et ressurssenter som gjennomfører kurs, trening, undervisning og psykoedukasjon. Vi skal gi veiledning og samforståelse til brukere, pårørende, helse- og omsorgspersonell, bedrifter og undervisningsinstitusjoner

Hva la dommerne vekt på

Vinneren presenterte en sterk og personlig historie som virkelig traff dommerne. Idéen ble formidlet på en forståelig måte, og alle var enige om at Styrkefabrikken dekker et reelt behov. Vinneren la også frem en fornuftig fremdriftsplan som virker gjennomførbar. Dommerne ble spesielt overbevist gjennom engasjementet som Siw Iren har til prosjektet. Her har vi en gründer som virkelig brenner for sin idé!

Hovedfinalen over nyttår

Som nevnt ble arrangementet lukket for publikum på grunn av covid-19. Det er også bestemt å flytte finalen i StartUpp til over nyttår. Mer info om dette kommer når finaledato er bestemt.