SporX – Drammens nye signalbygg reiser seg i massivt tre

I dag ble grunnplanken i Drammens nye næringsbygg lagt ned. Det 10 etasjes bygget reises av kun treverk, og blir et av Norges mest miljøvennlige høyhus. På bilde ser vi Sindre Juel Berg fra Vestaksen Eiendom, ordfører Monica Myrvold Berg og Thina Saltvedt fra Nordea Bank.

Bygges kun i rent tre

Rett ved Drammen stasjon reises et 40 meter høyt kontorbygg i rent tre og med Outstanding miljøprofil. Vestaksen Eiendom, sammen med Betonmast Buskerud-Vestfold bygger det som blir landets tredje høyeste bygning i rent tre. Med VDC-metodikk «Virtual Design and Construction», og digital tvilling er dette på alle måter et fremtidsrettet prosjekt. Hele bærekonstruksjonen over bakken vil utføres i massiv- og limtre. Det vil si at bygget blir uten stål og betong i bærekonstruksjonen fra bakkeplan og opp (Vestaksen Eiendom).

De mange inviterte ved foten av det nye bygget, ble ønsket velkommen til grunnplanke-nedleggelse av Vestaksen Eiendoms Sindre Juel Berg.

Høy miljøprofil

– Dette er et bygg med miljøambisjoner, og helt siden vi kjøpte tomten i 2019, har ambisjonene vært høye for dette 10 etasjes bygget. Vi har hatt med oss gode partnere, og SporX er tegnet av Dark Arkitekter. Bygget reises i massiv og limtre fra Splitkon på Åmot. Navnet SporX kommer fra byggemetoden, samt at det ligger rett ved togsporet, sa Berg.

Ny teknologi og bærekraft

Tilstede var også Thina Saltvedt fra Nordea som finansierer bygget. Hennes fokus var nødvendigheten av å kunne levere på bærekraft. – Vi må tenke på gjenbruk av bygg lenge før byggeprosesser starter. For å klare å lage et sirkulær bygg, må man ta i bruk ny teknologi slik man har gjort i denne prosessen. Det er slike prosesser Nordea ønsker å ta del i, sa Saltvedt

Viktig at det skapes i vanskelig tid

Drammens ordfører Monica Myrvold Berg foretok signering av av grunnplanken, som symbol på reisingen av det spektakulære bygget.

– I den vanskelige tiden vi er i, er det godt å se at det spirer og gror. Det bygges, skapes, og håndverkere jobber sammen. Ulike næringer trekker trekker veksler på hverandre. SporX er eksempel på at samfunnshjulene ruller. Næringslivet som vi er ekstra avhengig av i krisetider satser og investerer til tross for pandemi og usikkerhet. Det er virkelig gode nyheter i tider som dette, sa ordføreren i sin tale.