Spesialister på sirkulærøkonomi i kraft- og industrisektoren

Hitachi Energy Norway AS sitt serviceverksted for transformatorer og høyspenningsutstyr i Drammen er i praksis et senter for kraftberedskap og sirkulærøkonomi. Hitachi Energy Norway AS har holdt til i Kobbervikdalen siden 2019, men de aller fleste kjenner bedriften best fra ABB-tiden på Brakerøya – og før den tid - National Industri.

Hitachi Energy Norway AS sitt serviceverksted for transformatorer og høyspenningsutstyr i Drammen er i praksis et senter for kraftberedskap og sirkulærøkonomi.

Hitachi Energy Norway AS har holdt til i Kobbervikdalen siden 2019, men de aller fleste kjenner bedriften best fra ABB-tiden på Brakerøya – og før den tid – National Industri. Hitachi Energy Norway AS fikk sitt nåværende navn i 2021 og kjernevirksomheten er, som tidligere, å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer og høyspenningsprodukter.

Det betyr at kraft- og industrikunder slipper å kjøpe nytt materiell for tidlig og kan sette viktige transformatorer og høyspenningsprodukter raskt i drift igjen etter reparasjon.

Hitachi Energy Norway AS er det nye navnet på det som mange kjenner som ABB på Brakerøya.

– Vår virksomhet i Drammen er både et senter for sirkulærøkonomi og en viktig del av kraftberedskapen i Norge. Det er vi veldig stolte av. Folk flest tenker nok ikke så mye over det, men i et stadig mer elektrifisert samfunn, spiller transformatorer og annet høyspenningsutstyr en nøkkelrolle, og utstyret må tas godt vare på. Hos oss har Drammen en bedrift som faktisk er den eneste av sitt slag i landet, sier leder Brede Slåtten.

Bra for miljøet og økonomien

Sirkulærøkonomi betyr at ressursene brukes så lenge som mulig og gjenvinnes i så stor grad som mulig – og er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Å oppgradere og reparere som et alternativ til å kjøpe nytt, er en filosofi som er viktigere enn noen gang, og bra for både miljø og økonomi.

Utgangspunktet for å lykkes med en sirkulærøkonomisk strategi er en god vedlikeholdsfilosofi og serviceavtale med relevant leverandør, som sikrer at gode investeringer blir fulgt opp og tatt vare på. Hitachi Energi Norway AS har løpende serviceavtaler som bidrar til å gjøre kraftforsyningen grønnere.

Transformatorer får lengre levetid

Hitachi Energy Norway AS og forløperne har en mer enn 100 år lang transformatorhistorikk i distriktet. Først ble det produsert transformatorer og andre elektriske apparater på Brakerøya, så ble det et rent service- og reparasjonsverksted på slutten av det forrige årtusenet.

Ansatte ved Hitachi Energy Norway AS i Drammen er spesialister på å ta vare på transformatorer og høyspenningsutstyr, som er kritiske for forsyningssikkerheten.

I akutte situasjoner der det haster å få transformatoren tilgjengelig igjen vil rehabilitering eller reparasjon være den klart raskeste løsningen. Det tar kortere tid å reparere enn å kjøpe ny, og i tillegg vil re-installasjonen i eksisterende transformatorcelle være enklere. Kundene er typisk nettselskaper, kraftprodusenter eller store selskaper med kraftkrevende virksomhet.

Dersom transformatoren ikke er mulig å reparere, er det godt å vite at opp mot 99 prosent av materialet i en transformator kan gjenbrukes. De store materialgruppene i en transformator er kobber, stål, olje og cellulose. Det aller meste kan gjenbrukes, gjenvinnes eller brukes til å produsere bioenergi. Ofte bruker Hitachi Energy Norway AS Hellik Teigen på Loesmoen til akkurat den jobben.

Unikt oljelaboratorium

Transformatorer er svært solide, men også de blir eldre. Da er transformatoroljen en viktig indikator for tilstanden til transformatoren. Oljelaboratoriet til Hitachi Energy Norway AS i Drammen er trolig landets fremste miljø på tilstandsvurdering av transformatorer og har over 40 års erfaring med kjemiske analysemetoder og tolking av oljeprøver.

Ved oljelaboratoriet analyseres 20 000 prøver av transformatorolje i året.

Gjennom oljeanalyser og papirprøver vil en kunne avdekke behov for vedlikehold i god tid før det blir kritisk. Årlig prøvetaking anbefales som et forebyggende tiltak og Oljelaboratoriet gjennomfører i dag rundt 20 000 analyser i året.

Enorm installert base av høyspenningsprodukter

Forretningsområdet Høyspenningsprodukter, som også ligger i Kobbervikdalen, tilbyr produktservice, installasjon og idriftsettelse av nye produkter og service på eksisterende materiell. Eksempel på produktservice er planlagt vedlikehold, reparasjon, utvidelser og utskiftinger.

Som regel utføres service ute hos kunder over hele landet. Der gjøres typisk feilsøking og service på gassisolerte og luftisolerte koblingsanlegg, høyspenningsbrytere og andre høyspenningsprodukter, gjerne i samarbeid med kundens eget personell. På det velutstyrte bryterverkstedet i Drammen utføres også vedlikehold og modifikasjoner av enkelte produkter.

Store kraft- og industritransformatorer kommer til reparasjon hos Hitachi Energy Norway AS ofte ved hjelp av både båt og bil.

– Vi har kompetansen og utstyret til å følge opp den enorme installerte basen av transformatorer og høyspenningsprodukter i kraftnett, kraftproduksjon og industri over hele landet. Dette er produkter fra egne fabrikater; ABB, Brown Boveri Company (BBC) og ASEA, i tillegg til alle andre fabrikater når det gjelder transformatorer. Våre lokale serviceteknikere blir jevnlig kurset og sertifisert ved fabrikkene som produserer komponentene og er alltid oppdatert på den nyeste teknologien, avslutter Brede Slåtten.