Sonans Karriere ser mange muligheter

Sonans Karriere Drammen har nylig opprettet en egen markedsavdeling, og jobber målrettet inn mot næringslivet i Drammen for å knytte til seg enda flere samarbeidspartnere.

Egen markedsavdeling

Sonans Karriere er en landsdekkende aktør og samarbeider tett med de lokale NAV-kontorene. Vi er markedsledende leverandør i omstillingsprosesser inn mot offentlig sektor og satser stort innen tiltak, kurs og jobbinkludering. Sonans Karriere Drammen har nylig opprettet en egen markedsavdeling og jobber målrettet inn mot næringslivet i Drammen for å knytte til seg enda flere gode samarbeidspartnere. Vi samarbeider med mange bedrifter, og dekker bemanningsbehovet gjennom en skreddersydd rekrutteringsprosess.

Endret arbeidsmarked

Siden mars -20 har jobbmarkedet i lys av Covid-19 endret seg betraktelig og arbeidsledigheten på landsbasis er nå på rekordhøye tall: 70 900 delvis og 120 500 helt arbeidsledige.

Vi har hjulpet folk tilbake til arbeidslivet siden 1989, og den oppgaven har ikke blitt mindre viktig siden den gang, spesielt med en pandemi som snur opp ned på arbeidsplasser og menneskers liv.

Det er gledelig at så mange bedrifter tar kontakt med oss for å delta på inkluderingsdugnaden med et ønske om å bidra i samfunnet. Våre samarbeidspartnere ser også mange fordeler ved å benytte Sonans Karriere ved behov for flere ressurser.

På bilde: Liv Tone Gulseth (t.v.) og Linda Juel ved Sonans Karriere

Oppfølgingspartner

Bedriftene eliminerer rekrutteringskostnadene, reduserer risiko for feilansettelse og får tett oppfølging før, under og etter prosessene. Sonans Karriere fungerer som en tilgjengelige støtte- og oppfølgingspartner.

I 2020 ble Sonans Karriere kjøpt av Adolfsens Group og vil som en naturlig følge av dette gjøre et navnebytte som lanseres innen juni i år.

Vestre viken er et spennende område med et bredt, variert og rikt næringsliv i en region med positiv utvikling og vekst. Etterspørselen etter arbeidskraft er likeledes bred, men også preget av en lokal utvikling som vi følger tett.

Vi ser mange muligheter tross situasjonen som har rammet en hel verden. Noen bedrifter blir tvunget til å permittere, eller si opp ansatte – mens andre opplever en sterk vekst og har derav stort behov for flere ressurser. Vi har bistått mange mennesker inn i nye arbeidsforhold og ser helt klart viktigheten av vilje og evne til omstilling.

Vi er glad for å kunne fortsette dette viktige arbeidet som betyr mye for både for individet, næringslivet og for samfunnet.

Kontakt markedsavdelingen Drammen

Linda Juel: 930 53 911

Liv Tone Gulseth: 934 16 911

E-post:   mk.drammen@sonans.no