Sertifisering av eksportdokumenter – nå elektronisk.

Drammen Handelskammer tilbyr nå sertifisering av eksportdokumenter online gjennom EssDocs, en stor internasjonal aktør innen digital sertifisering.

OM HANDELSKAMMERET

Handelskammeret er en privat, bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet. Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder tolldokumentet ATA-Carnet.

Certificate of Origin

Løsningen innfrir alle krav fra World Customs Organisation og International Chamber of Commerce i forhold til sikkerhet og verifisering av dokumentene.

Ved å bruke EssCert kan dokumentet verifiseres på to ulike måter. Utenlandske tollmyndigheter kan logge seg på www.certificatesoforigin.com eller de kan scanne QR-koden på dokumentet og verifisere det vi International Chamber of Commerce.

De vanligste dokumentene å få sertifisert hos Handelskammeret er:
• Opprinnelsesbevis /Certificate of Origin (L501)
• Faktura/proformafaktura
• Firmaattester, fullmakter
• Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
• Visumsøknader til Saudi Arabia

Det er både raskt og enkelt å sertifisere Certificate of Origin, fakturaer eller andre dokumenter gjennom EssDocs. Systemet lagrer informasjonen, noe som betyr at du ikke trenger å skrive om neste gang du søker. Systemet gir en god oversikt som både forenkler overholdelse og øker kontrollen av dokumentasjonen.

Det er kun virksomheter registrert i Brønnøysund med organisasjonsnr. som kan få sertifisert eksportdokumenter.

Fyll så ut informasjonen som systemet ber deg om – og send inn. Du kan da velge om du vil ha dokumentet i retur per mail med digitalt stempel og signatur – eller om du vil ha det printet ut på handelskammeret og få det stemplet og signert manuelt.

Vi har lag ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside:
https://nfdr.no/handelskammer-sertifisering/

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Hilde Fevang, Handelskammer- og adm. konsulent, +47 926 33 918

Toril Berg van Putten, Handelskammer- og adm. konsulent, +47 988 03 227