Se sendingen fra LIVEstudio 5.mai.

- Vi har omfattende robotisering og digitalisering, men det har vi slått fast: Dette går ikke på bekostning av arbeidsplassene i virksomheten. Det fastslo administrerende direktør Anders Dahlgren i HTS maskinteknikk i LIVE-sendingen fra Næringsforeningen i Drammensregionen. Vi omplasserer personer, eventuelt videreutvikler nødvendig kompetanse, og beholder dem, sa han.

Bilde over fra venstre: Kai Rune Vestersager, Anders Dahlgren, Markus Lærum, Håvard Elefsen, Cecilie Bjørgan Brunsell

Se sendingen nede i artikkelen

Bedriften har gjort omfattende digitaliseringer. Det har skapt bedre beslutningsprosesser. Svært mye er også automatisert. Maskinene går store deler av døgnet og prosessene kan følges på mobiltelefonene fra de ansvarlige i bedriften – med muligheter for raske grep dersom noe svikter. HTS har omfattende fjernstyring, og vektlegger å ha personer kun der de må være til stede. Han understreket at bedrifter må bli dyktigere til det de er best på. Skal man nå frem internasjonalt er spisskompetanse avgjørende. Hele tiden følge med, følge opp. Hele tiden ta nye steg for å bli bedre der du er god, sa Anders Dahlgren i HTS Maskinteknikk.

Håvard Ellefsen, administrerende direktør i Winorg: Digitaliseringen som vi nå har, endrer våre hverdager og arbeidsrutiner. Jeg er sikker på at mye av dette videreføres i et endret samfunn når krisen er over. Skolen er et godt eksempel. Automatisering er en viktig del av digitaliseringen. Ansatte kan drive kundepleie og utvikling i stedet for rutineoppgaver som kan overtas av maskiner/ roboter. Å omdisponere ressurser er viktig ved digitaliserings-prosesser. Nye møteformer er etablert. Men det blir likevel behov for fysiske møter i fremtiden. Mellommenneskelige behov endres knapt. Vi trenger å møte mennesker – også for en kaffe eller en øl. Men det er klokt for bedriftene å investere digitalt. Alle trenger ikke kunne alt om 3D, IA og mye annet. Velg hva som er viktig for deg – og du får mer fremgang.  

Markus Lærum, gründer og daglig leder for «Safe Cycling»: Det startet da jeg så på Tour de France i 2016. Jeg så alle som krasjet i midtrabatter, fortau og som falt i svingene. Og jeg så alle som vinket med flagg for å varsle om farene. Da tenkte jeg: Dette må da kunne gjøres på en moderne digital måte? Dette har da ført Safe Cycling til VM i landevegssykling og Tour de France i fjor – og vi er nå klare for nye internasjonale markeder. Vi har nå Innovasjon Norge med på laget, men vi var helt avhengige av en finansiør og mentor fra starten; Brdr. Dahl i Holmestrand. Uten dem og deres midler hadde vi ikke vært noe sted nå. I fjor hadde selskapet kontrakter med de fleste store endagsrittene på sykkel. De disponerer nær 300 elektroniske skilt som de flytter gjennom mange dager på store ritt. De ser nå på muligheter i andre konkurranseformer enn sykkel. De ser ingen grenser internasjonalt. Etter koronaen.

Kai Rune Vestersager daglig leder i Brudeli Green Mobility: Vi er nøye med å tilpasse oss de tre overordnede rammer: 1) Regulatoriske krav (myndighetenes beslutninger ad diverse) 2) Kommersiell sikkerhet 3) Miljø. Brudeli utvikler en ny girkasse for elektriske tunge kjøretøyer som lastebiler etc. De arbeider med hybrider som en nødvendig overgang til ren elektrisk drift. De kar kontakt med nærliggende produsenter av tunge kjøretøy som Volvo, Scania m.fl. De har 16 finansielle investorer i selskapet, inklusiv Kongsberg Innovation. De har også støtte fra innovasjon Norge. Med det nye girsystemet mister ikke de tunge vognene fart ved giring. De har målt effekten ved systemet. En ordinær dieselmotor bruker 3 l diesel / time. Den nye girkassen reduserer dette til 1,8 l diesel time. Dette gir mindre utslipp og store miljøfordeler.