Se sendingen fra LIVEstudio 24.april.

Viken fylkeskommune har lagt frem nye ekstraordinære tilskuddsordninger. Blant flere ordninger er støtte til kompetanseutvikling i arbeidslivet. I fredagens sending ser vi nærmere på Vikens tilskuddsordninger. Hvordan benytte ordningene for å holde hjulene i gang og styrke dine ansattes kompetanse.

Se sendingen nederst i artikkelen.

I sendingen møtte vi fire representanter med ulike innfallsvinkler til Vikens nye tiltakspakker. Johan E. Grimstad, Fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune har vært med å sette sammen de ulike ordningene, Hilde Stensholt fra K2 kompetanse skal gi bedrifter anbefalinger i forhold til hvilke tiltak bedriftene bør igangsette. Lars Normann, Daglig leder hos Canon Business Center Buskerud er i vurderingsfasen i forhold til de nye ordningen, og Øivind Bergstrand, Daglig leder hos Lierhus AS som allerede er i gang med nyttiggjøring av ordninger.

Hilde Stensholt fra K2 kompetanse påpekte viktigheten for bedriften å skaffe seg en full oversikt over kompetansebehovet både på kort og lengre sikt. Hvordan ser det ut per idag, og hvordan bør vi fremstå når COVID-19 situasjonen er lagt bak oss. Kommunikasjon internt er meget viktig sa Stensholt. Det er ikke alle som er like fortrolig med kurs og opplæring, så ledere må få med de ansatte på en prosess for å styrke både den enkelte og bedriften samlet.

Lars Normann, Daglig leder hos Canon Business Center i Drammen sier i sendingen av de hadde en ganske rask nedjustering av bemanningen med gradert permittering ut fra situasjonen, men at de allerede nå er i gang med å oppbemanne. Når det gjelder kompetanseheving internt i bedriften, har de dette som løpende prosedyre fra Canon sentralt. Lars Normann sier de nå ser på hvordan de kan nyttiggjøre seg ordningene fra Viken for å øke kompetanse lokalt hvor de ikke allerede har programmer fra sentralt hold. Lars Normann er også tydelig på at vi vil se store endringer for hvordan møter, kundekontakt osv. vil bli fremover. Selv om mulighetene har vært til stede en lang stund, har vi brått lært oss mulighetene sier han.

Øivind Bergstrand, Daglig leder hos Lierhus AS er allerede i gang med å benytte ordningene fra Viken fylkeskommune. I en intern prosess de har hatt siden nyttår, har Lierhus As sett behovet for å samle kompetansen i bedriften. Som eksempel på hva de skal øke kompetansen på, sier Bergstrand at en husbygger må ta stilling til omtrent 2.000. valg i en byggeprosess. Mange valg blir tatt byggfirma, men mange må også bli tatt av oppdragsgiver. Vi i Lierhus AS har valgt gjennom kompetanse-tiltaket å bla.a. bli dyktigere til det vi kaller Forventningsstyring i forhold til oppdragsgiver.

Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune gjennomgikk de nest aktuelle hastetiltakene deres. Disse er i hovedsak fordelt på tre områder med til sammen nær 90 millioner kroner:
1) 24 milloner til bedriftsintern opplæring.
2) 35 millioner gruppert under FoU.
3) 22 millioner til særskilte tiltak i Buskerud.
Tiltakene er mange så vi henviser her til utfyllende informasjon på viken.no

Se sendingen i sin helhet i videolinken