Se sending fra LIVEstudio 17. april.

Næringsvekst 2020 tilbyr akuttbistand til lokale bedrifter - oppretter eget rådgiverteam. NV2020, som er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, har besluttet å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak i lokalt næringsliv.

I studio møter du:

  • Rune Kjølstad, daglig leder, Næringsforeningen i Drammensregionen og leder av styringsgruppen NV2020
  • Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid, Drammen kommune
  • Bjarte Røyrvik, partner, Svensson Nøkleby
  • Vidar Nesse, parner, Deloitte
  • Erik Gabrielsen, byråleder/strategisk rådgiver, God Sagt

Se hele sendingen i videolink nedenfor

HVA PASSER FOR MIN BEDRIFT- HVORDAN GÅR JEG FREM?

Næringslivet preges av mye usikkerhet. Det kom frem i LIVE-sendingen fra Næringsforeningen fredag 17. april kl. 1000. Når Næringsvekst 2020 nå er omorganisert er dette gjort nettopp for å imøtekomme nye, akutte og krevende behov for veiledning.

Bedriftene i Drammensregionen er usikre på svært mange forhold og det nye rådgivende teamet med 11 selskaper skal følge opp de mange spørsmålene som mange virksomheter har. Det er virksomheter som nå går meget bra fordi markedet er svært endret. Men de langt fleste bedriftene har vansker. Fra de mest pessimistiske til de som ser lys i tunnelen.

Rune Kjølstad, daglig leder i Nøringsforeningen i Drammensregionen: Nå omdisponerer vi budsjettene til nye og helt nødvendige tiltak. Alle bedriftene i Drammensregionen har muligheter til å benytte de rådgiverne som vi organiserer. Vi skal hjelpe næringslivet i Drammensregionen gjennom krisen. Vi gjør ingen av de mange kampanjene som vi har forberedt. Nå gjør vi krisehjelp. Nå er det mye som haster. Der skal vi bidra. Vi har lange tradisjoner for gode samarbeid i Drammensregionen. Det kan vi bygge videre på. Bedrifter skal få støtte og bistand. Blant mange tiltak samarbeider vi med Byen Vår Drammen om leveranser hjem.

Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid, Drammen kommune: Kommunen har i nye vedtak før påske bekreftet at det settes fullt trykk på mange tiltak og prosjekter som skal gjennomføres. Lislien understreket at kommunen har to næringsrådgivere på plass for å sikre at det skal være en dør inn til kommunens administrasjon, og at virksomheter skal slippe å famle. En av dem skal arbeide direkte mot bedriftene, den andre skal ha nør kontakt med NAV og sikre at samarbeidet der går på beste måte. Det skal unngås forsinkelser. Lislien understreket det meget gode samarbeidet mellom næringslivet og kommunen.

Vidar Nesse, partner, Deloitte: Bedriftene preges av svært mye usikkerhet. Det er uklart hvor lenge denne krisen varer. Derfor er det vanskelig å ta beslutninger. Skal personer permitteres, skal det være oppsigelser, skal det inngås nye kontrakter mår fremtiden er så uklar, hvilke statlige ordninger skal vi benytte oss av, hva er gunstig på kort sikt for oss etc etc. Han tegnet et bilde av et næringsliv som i stor grad søker etter de rette svarene. Mange SMB-bedrifter mangler den mer spesifikke kompetansen innen jus, økonomi, HR og annet. Dette skal vårt prosjekt hjelpe med.

Bjarte Røyrvik, partner, Svensson Nøkleby: Noen viktige spørsmål bør mange bedrifter finne ut av. 1) Hvilken tillitsfull og ryddig person kan jeg snakke med for avklaringer. 2) Ta beslutninger når det er nødvendig, ikke skyve på alle saker. 3) Sett deg inn i faktiske forhold og de rammebetingelsene som gjelder – så blir du tryggere på hvor du er og hvor du vil.

Erik Gabrielsen, byråleder/strategisk rådgiver, God Sagt: Det er viktig med god intern kommunikasjon. Denne må være åpen, ærlig og velbegrunnet, så bedriften fremstår som et lag der informasjoner deles. Mange bedrifter er blitt digitalt svært velfungerende. Det er nå ikke tid for store strategier, reklamekampanjer og liknende. Nå må det jobbes på kort sikt. Vurdere innovative tiltak og forretningsutvikling, være digitalt synlig, bruke e-læring og webinarer og basere seg på digital kommunikasjon.