Minolta DSC

SAMFERDSELSKONFERANSE ASKER SYD 17. MARS

Mobilitet i omstilling og mulighetene fremover er temaer som det er viktig å sette søkelyset på i Asker kommune og denne gangen spesielt for Asker syd. Det er allerede utfordringer knyttet til samferdselsløsninger syd i kommunen og det er viktig at innbyggere og næringsliv har tillit til at fremtidens utfordringer blir vel ivaretatt.

– Et spørsmål på konferansen blir hvordan man kan sikre god kommunikasjon for pendlere og næringstrafikk i den neste 10 års perioden, når nødvendig utbygging av Oslofjordtunnelen pågår. I denne tidsperioden kan etablering av løsninger på sjøen være et svært viktig og miljømessig riktige satsningsområde, forteller daglig leder i Asker Næringsforening, Steinar Bustad.

Asker Næringsforening og Storsand Nærmiljøforum inviterer sammen til Samferdselskonferanse på Grønsand Gjestegård den 17. mars for å sette fokus på dette viktige temaet og har samlet svært mange aktuelle aktører for å belyse nettopp tema samferdsel og de utfordringer og mulige løsninger som er for Asker syd.

Meld deg på konferansen her

– Vi ønsker alle som er opptatt av samferdsel velkommen med oppstart kl 16:30 med enkel servering før selve konferansen starter kl. 17:00.  Påmelding gjør du via Asker Næringsforenings hjemmeside og her finner du også detaljert program, kan Steinar Bustad videre fortelle.

Ordfører Lene Conradi, Asker kommune åpner konferansen før Kommunedirektør Lars Bjerke sier noe om samferdselsutfordringer i Asker med fokus på Asker Syd.

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes fra Viken Fylkeskommune, daglig leder Pål Kårbø fra E34 Haukelivegen, Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl fra Statens vegvesen.

Områdeleder Robert Fjelltun fra Ruter, administrerende direktør Heidi Wolden fra Norled og politiker (H) Kari Sofie Bjørnsen fra Asker kommune vil alle holde innlegg før konferansen avsluttes med en paneldebatt ledet av Ole Tom Nomeland.