SAGA HR – Nytt medlem i Næringsforeningen

Saga HR er en selskap i konsernet Saga Ringerike. Eksperthjelp innenfor HR kan bidra til høyere effektivitet, sikre god kvalitet og redusere sårbarheten i bedriften din. Har du ordnede arbeidsforholdet vil det også bety noe for bedriftens attraktivitet ved rekruttering.

SAGA HR – vi kan være din eksterne personalavdeling

Vi vet at et rettferdig, forutsigbart og inkluderende arbeidsforhold gir engasjement og verdiskapende arbeid fra de ansatte. Utfordringen er at et godt arbeidsmiljø sjelden kommer av seg selv. Det kan kreve både spesialkompetanse og ikke minst tid, noe en leder i sin hektiske arbeidshverdag ikke har for mye av.

Det finnes mye informasjon på nettet, men hvordan bruke det i praktisk handling?

Saga HR ønsker å hjelper bedriften i personalrelaterte saker. Vi stiller opp når du trenger følgende:

  • bistand til praktiske oppgaver som deltakelse i møter med ansatte, følge opp fraværssaker eller være kontaktperson til f.eks. NAV eller andre instanser.
  • støtte i rekrutteringsprosess, deltakelse i intervjuer, referansesjekk og avtaleutforming
  • en sparringspartner i situasjoner som dukker opp i ansettelsesforhold og du lurer på hva som er lov og lurt
  • gjennomgang av rutiner og regler som rammer inn et arbeidsforhold
  • prosesser tilknyttet nedbemanning og permittering
  • utarbeidelse av dokumenter som div. avtaler, håndbøker, advarsler og oppsigelser
  • veiledning og kurs for ledere og ansatte, minikurs med konkrete tema
  • andre ytelser etter avtale

Eksperthjelp innenfor HR kan bidra til høyere effektivitet, sikre god kvalitet og redusere sårbarheten i bedriften din. Har du ordnede arbeidsforholdet vil det også bety noe for bedriftens attraktivitet ved rekruttering.

Saga HR er en selskap i konsernet Saga Ringerike. Vi holder til geografisk sentralt i Buskerud og bistår både små og store bedrifter i et stort omland. Du betaler kun for avtalt tid og våre priser er rimelige. Vi tilbyr forskjellige løsninger for samarbeid, som f.eks. timepakker.

Kontakt oss på tlf. 90 60 25 01 eller pr. mail cecilie@sagahr.no  så kan vi ta en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med? Se også vår hjemmeside www.sagahr.no