Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

- Bedrifter som arbeider systematisk med HMS er forberedt på hva som kan skje, har risikokartlagt arbeidsoperasjoner og eksponeringer. Dette vil gi positive effekter ved blant annet mindre materialsvinn og produksjonsfeil grunnet etablering av gode rutiner, og reduserer risikoen for arbeidsulykker og sykefravær, daglig leder Marit Hollerud.

Vikenvest.no presenterer foreningens nye medlem Saga BHT. Her får vi en god orientering fra daglig leder Marit Hollerud.

– Saga BHT AS  er “Din lokale bedriftshelsetjeneste i Drammensområdet” innleder Hollerud. Vi tror på at et godt HMS-arbeid i bedriftene gir engasjerte ansatte og god økonomi. Saga tilbyr både ordinære BHT-avtaler og totalpakker som også inkluderer digitalt HMS-system.

Skreddersyr

– Vi skreddersyr avtalene ut fra bransje, økonomi og kundenes ønsker og fokusområder fortsetter daglig leder.  Du blir nok positivt overrasket over pris og løsning du får hos oss.

– Saga bedriftshelsetjeneste har lokaler i Lier/Drammen, Kongsberg, Geithus og Hønefoss. Saga BHT er en selskap i konsernet Saga Ringerike, som er privat eid og har sitt utspring i Hønefoss.  Deres største avdeling er lokalisert i Lier, rett over grensa til Drammen by.

– I desember 2019 kjøpte vi St. Joseph Bedriftshelsetjeneste, og fikk mange gode nye kollegaer. Vi holder til i fine nyoppussede lokaler i Teglverksveien 17 (2. etg over Dekkmann) i Lier.  Her er det god parkering for både små og store kjøretøy.

– Vi har kunnskapsrike og erfarne rådgivere ved alle våre kontorer, og de bistår bedrifter over et stort geografisk område og er strategisk godt plassert i nye Buskerud fylke.  Vi har både små og store bedrifter som kunder, og har gode referanser å vise til i alle bransjer, sier Marit Hollerud.

Saga har følgende drivere: 

Saga BHT har valgt “drivere” som de arbeider etter sier Hollerud.

«Enkelt – Praktisk – Verdiskapende»

– I disse verdiordene ligger at alt det vi bidrar med skal måles opp mot disse verdiene, og skal speile den jobben vi gjør for kundene våre, sier daglig leder.

Fordeler ved å jobbe systematisk med HMS sammen med erfarne rådgivere

– Bedrifter som arbeider systematisk med HMS er forberedt på hva som kan skje, har risikokartlagt arbeidsoperasjoner og eksponeringer. Dette vil gi positive effekter ved blant annet mindre materialsvinn og produksjonsfeil grunnet etablering av gode rutiner, og reduserer risikoen for arbeidsulykker og sykefravær.

– Økt trivsel ved å ha et godt fungerende arbeidsmiljø og HMS-arbeid kan redusere sykefravær og turnover. Bedriften blir mer attraktiv for nye søkere på grunn av godt rykte, system og orden.

  • Vi bistår bedriftene med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. 
  • Vårt samfunnsoppdrag er å bistå med å forebygge belastninger og ulykker, og å arbeide på organisatorisk og systemnivå.

Saga HMS Interaktiv:

– Saga HMS  Interaktiv er vårt digitale HMS-program.  Dette hjelper kundene våre å holde oversikt og orden på HMS-arbeidet i bedriften. 

– Spesielt vil vi fremheve avvikssystemet vårt, som på en enkel og innovativ måte gjør kunden i stand til å avdekke feil og mangler som må rettes på, og stile dette til rette person.

– Dette programmet kan benyttes på pc, nettbrett og mobil, og betinger at alle ansatte har en bruker hvis det skal fungere optimalt på avvik, men det kan også benyttes av de som jobber med HMSen i bedriften. Her kan man legge inn alt fra vernerunder, sertifikater, kontrakter, ferie og fravær.  Den som er tildelt oppgaver får varsel når oppgaver skal utføres, avslutter daglig leder Marit Hollerud.

Ta kontakt for et godt tilbud på tlf 40 00 22 07 eller post@sagabht.no.  Sjekk også www.sagabht.no