Politikerne skal ha næringslivet høyere i pannen.

I LIVEstudio: Næringsutvalgets arbeid skal breddes og bli sterkere. - Vi skal utvikle utvalgets arbeid på flere områder, og bringe næringslivet tettere på kommunen sa Anders Wengen. - Det er mulig jeg er en «Kjerringa mot strømmen» fordi jeg nå satser både sparepenger og innsats i disse koronatider på gjenåpne Picasso restaurant, uttalte Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning. Bilde f.v: Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, Anders Wengen, Cecilie B. Brunsell.

Se hele sendingen nede i artikkelen

12 millioner av 7 milliarder

– Det er ikke så mye av årets kommunebudsjett som direkte er satt av til næringsutviklingsprosjekter, sa Anders Wengen (V), leder for det nye næringsutvalget i Drammen kommune. Det er ca 12 millioner kroner. Men næringsrelaterte tiltak finnes jo også på mange andre sektorer, så summen er nok vesentlig større, sa han. Blant annet støtter kommunen professorater på USN som er viktig for vårt universitet.

– Næringsutvalgets arbeid skal breddes og bli sterkere. Vi skal utvikle utvalgets arbeid på flere områder, bringe næringslivet tettere på kommunen. Vi skal sikre flere gode kontakter, fordi det er jo sånn her også at «den som har skoen på vet hvor den trykker». Vi må sikre at bedriftene og Næringsforeningen blir hørt i de mange næringslivssakene kommunen behandler. Politikerne skal ha næringslivet høyere i pannen, sa Wengen.

– Vi arbeider med en kommunal næringsplan som vi planlegger vedtatt i 2021. Det største savnet i kommunen er å ha sterke innovasjonsmiljøer. For egen del kan jeg tenke meg flere industriarbeidsplasser i Drammen, eventuelt på bekostning av kontorarbeidsplasser. Vi må samarbeide med nærliggende kommuner som Lier, Øvre Eiker, Kongsberg og Holmestrand.

– Vi må tenke større og mer inkluderende skal vi utvikle et næringsliv som også kan konkurrere internasjonalt. Det nye sykehuset gir oss helsefaglig topp kvalitet som innen en «Triple Helix» (samarbeid næringsliv, off sektor og universitet) skal løfte oss teknologisk. Vi trenger trolig ikke så mye high-tech, vi trenger bedre kvalitet der vi allerede er gode, sa Anders Wengen.

Langsiktighet og forutsigbarhet

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, eier og driver av nye Picasso:

– Det er mulig jeg er en «Kjerringa mot strømmen» fordi jeg nå satser både sparepenger og innsats i disse koronatider på gjenåpne Picasso restaurant.

Hun drev restauranten i flere år på 1990-tallet. Drammen er en feriefraværby – mange reiser utenlands – men med dagens pandemi blir trolig mange værende i regionen og finner gode opplevelser her. Det hjelper også næringslivet. Særlig serveringsstedene, selv med de begrensninger som smittevernreglene legger.

Hun savner to aviser i kommunen, så de kan supplere og utfordre hverandre. Haaning har vært aktiv i byens næringsliv i mange år og har sine refleksjoner: Kommunen kan oppleves både som lite servicevennlig og treg i mange saker, eksempelvis skjenking. Hun forstår behovet for nøyaktighet på bakgrunn av korrupsjonssaken, men likevel. Mye er bra i kommunen: Kultur, innovasjon og idrett.

Det er viktig å huske: Næringslivet trenger langsiktighet og forutsigbarhet. Her er det mye å bedre f.eks. innen eiendom og reguleringer. Hun savner den kommunale JA-holdning: «Dette skal vi hjelpe deg med, dette fikser vi». Status for resten av 2020: Vi må nå sette tæring etter næring. Ikke leve på «store sko». Da vil innbyggerne og bedriftene i regionen klare dette sammen, sa Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning.

Se sendingen i videolinken