PNC Norge AS: – Nå skal de bygge ny bybru i Drammen

PNC Norge AS er et norskregistrert foretak som ble stiftet i 2014. - Det er et ønskeprosjekt for oss, svært spennende og utfordrende. Prosjekt innebær blant annet pæling, undervannsarbeider og selvsagt stål-, og betongarbeider. - Jeg føler stort ansvar for dette prosjekt og vi vet at resultat er et viktig del i Drammens byutvikling. Så vi gleder oss til samarbeid med lokale leverandører og bedrifter, sier Mathias Fabich, daglig leder i PNC Norge. PNC Norge er nytt medlem i Næringsforeningen. Foto: Drammen kommune.

PNC Norge AS er et norskregistrert foretak som ble stiftet i 2014. En grundig etableringsfase og nøye evaluering av det norske markedet har gitt resultater og i 2016 vant PNCN sitt første prosjekt, Fv17 Liafjelltunnelen. 2017 ble PNCN tildelt totalunderentreprisekontrakt fra Hæhre Entreprenører for prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal for utføring av betongkonstruksjonene. Det prosjektet ble fullført i november 2019 og ble nominert til Anleggsprisen 2019. Prosjektet ble vurdert «excellent» i CEEQUAL for bærekraftig prosjektering og utførelse.

PNC Norge jobber aktuelt på tre prosjekter i Norge:

Vi bygger på prosjektet Eidsvoll Langset. Arbeidene innebærer bygging av 4,5 km nytt dobbeltspor og i prosjektet ligger også bygging av Norges lengste jernbanebru – Minnevika bru på 836 m og PNC er ansvarlig for den bru.

PNC Norge AS fikk oppdraget å bygge E16 Eggemoen for Statens Vegvesen i februar 2019. I dette prosjektet er PNC alene ansvarlig for prosjektering og bygg av ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda, som inkluderer en 634 meter lang bru over Randselva med Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.

Fra tidligere prosjekter kjenner de meste Farris bru, Loftesnes bru i Sogndal og Varodd bru i Kristiansand.

BILDE: Til høyre: Bertil Horvli, kommunalsjef infrastruktur og samferdsel i Drammen kommune og Mathias Fabich fra PNC Norge AS med et godt håndtrykk etter signering av avtale om bygging av ny bybru.

PNC Norge AS er del av PORR Gruppen.

PORR Gruppen, etablert 1896 og med hovedkvarter i Wien er det største entreprenørselskapet i Østerrike og har en ledende rolle i Europa. Mange prosjekter i hjemmemarkedene Østerrike, Tyskland, Sveits, Polen og Tsjekkia og prosjektmarkedene (blant annet Norge), er innovative og banebrytende konstruksjoner. Med stabil økonomi og utmerket soliditet kan PORR tilby alle produkter o  g servicer i sine markeder. 

Nettside: www.porr-group.com og www.pnc-norge.no