Ønsker å bidra i utviklingen av regionen

NCC Building Norge er nytt medlem i Næringsforeningen. NCC er en av Norges ledende entreprenører, og omsetter for om lag NOK 5,6 mrd. NCC - konsernet har virksomhet i alle de nordiske landene, nærmere 15 500 medarbeidere og en samlet omsetning på SEK 54 mrd. På bilde fra venstre: Henning Pettersen, Thomas Trygsland Olsen, Bjørn Kristian Hole og Rune Andre Wiig.

Nytt medlem i Næringsforeningen

NCC Building Norge er nytt medlem i Næringsforeningen, og vi er glade for at de nå er en av våre 950 medlemsbedrifter. NCC har lange tradisjoner og solide erfaringer som byggentreprenør de nå tar med videre i utviklingen av Drammensregionen.

Levert nybygg på Kjelstad

NCC Building Norway har distriktskontor i Kjelstad Nærigspark i Lier. Bygget er Buskeruds første privateide BREEAM-sertifiserte kontorbygg. – Vi er svært stolte av bygget vi har levert byggherren og trives godt som leietaker i et så flott bygg, sier Bjørn Kristian Hole, Head of operations Østlandet i NCC Building.

NCC har en lang historie i Drammensregionen og har gjennomført flere prosjekter, i tillegg til kontorbygget i Kjelstad næringspark. De siste årene har NCC spisset virksomheten og rigget for vekst.

Ambisjoner om vekst

– Vi har ambisjoner om å vokse i Drammensregionen og ser positivt på den utviklingen og potensialet regionen har. Vi er et team med lokal tilhørighet og lokale ressurser, sier han. NCC Building fokuserer på spesialiserte bygg og ser på samspill med kunden som et viktig element når nye prosjekter skal startes opp. For tiden har samspillsentreprenøren blant annet Rud svømmehall og Risenga skole som er under oppføring. Og nettopp badeanlegg, omsorgsbygg og skolebygg er i tillegg til kontorbygg satsingsområder i NCC sier Hole.

Godt team

På Kjelstad har NCC Building samlet et godt team som sammen med kundene utvikler bygg tilpasset brukerens behov. Og nettopp forståelsen av brukerens behov står sentralt når byggherre og NCC starter arbeidet med å utvikle et prosjekt. -Sammen med byggherren er vi klare for å delta i utviklingen av spennende byggeprosjekter, avslutter Bjørn Kristian Hole.

NCC er en av Norges ledende entreprenører, og omsetter for om lag NOK 5,6 mrd. NCCkonsernet har virksomhet i alle de nordiske landene, nærmere 15 500 medarbeidere og en samlet omsetning på SEK 54 mrd.