Om Vikenvest.no

Vi er næringslivets talerør

Vikenvest.no er Næringslivsforeningen i Drammensregionens eget nettmagasin. Magasinet skal formidle aktuelle saker samt sette søkelys på tema og meninger som berører og opptar næringslivet i regionen.

Vi er et talerør for Drammensregionens næringsliv og få fram i lyset enda flere av de mange suksesshistoriene der ute.

I tillegg skal nettmagasinet være kilde til informasjon om smått og stort som rører seg i regionens næringsliv.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips eller spørsmål, om du vil bidra med et innlegg eller dersom du har en liten sak med bilde du ønsker å ha inn i børs-spalten vår.

redaksjonen@vikenvest.no
Per-Jan Brekke, reportasjeleder: +47 926 64 526
per-jan@godtsagt.no