Ny teknologi inn i kjøreopplæringen: – Må hele tiden være i forkant

På Lierstranda ligger hovedkontoret til Learn kjøreskole. Her møter vi daglig leder Geir Cato Grøn Kristiansen (bilde). De var tidligere kjent under navnet Lær og Kjør. Nå har de etter hvert etablert seg som landets nest største kjøreskole under navnet Learn. – Grunnen til at vi lykkes, er at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen for kjøreopplæring, sier Kristiansen.

Først litt fakta

LEARN AS ble stiftet i 1997 av Øivind Kristiansen. Trafikkskolen het da LÆR OG KJØR som endret navn til LEARN AS i 2010.

Fra å være en liten trafikkskole med et kontor i Lier, har LEARN blitt nest størst i Norge med seks avdelinger i henholdsvis Oslo, Bærum, Lier, Drammen og Sørlandet. Trafikkskolen leverer førerkort- og yrkessjåføropplæring for små og store kjøretøy med to og mange hjul.

Dagens eiere, Sindre Kristiansen og Geir Cato Grøn Kristiansen, tok over majoriteten i 2019 og driver nå hele kjeden gjennom sitt holdingselskap Viva La Vida AS. Viva La Vida betyr «lev livet» på spansk, som er LEARNs motto.

LEARN sier «kunnskap redder liv», og satser hele sin virksomhet på flinke ansatte som utdanner trygge trafikanter.

Satser digitalt

Du sier at dere må ligge i forkant, hva legger du i det spør vi Kristiansen?

– I Learn har forsøkt å ligge i forkant, men når situasjonen med lock down av landet kom 12. mars 2020, tok vi skikkelig grep. Vi kunne velge å kjøre i det samme sporet, eller tenke virkelig nytt.

– Utvikling av digital trafikkopplæring er ikke bare kurs, men digitalisere alt vi driver som et tillegg eller erstatning til noe av det vi gjør. Hvordan kan vi forbedre de tjenestene og de produktene vi har i dag med ny teknologi?  Det har vært en veldig spennende reise, sier Geir Cato Krisitansen.

– Det koster å gjøre digitale investeringer, så vi søkte Innovasjon Norge om midler. De prosjektene vi iverksetter er så spennende at vi fikk tilskudd gjennom SkatteFUNN ordninger. Dette har hjulpet oss å realisere prosjektene.

Hva konkret innebærer de digitale prosjektene?

– Vi jobber med VR teknologi for å finne gode løsninger med kombinasjon av praksis og teori. Det praktiske kan f.eks. være den innledende opplæringen med å legge på kjettinger i all slags vær. Det kan være slukking av ulike typer av brann i bil. Ved å benytte VR teknologi, kan man få en mer realistisk tilnærming enn tradisjonell klasseromsundervisning.

– I Learn har vi lagt opp til et bredt spekter av digital undervisning. Fordelen er at man da kan sitte hvor som helst å delta, og man blir mer fokusert ved at man får instruktøren tett opp i læringsprosessen. Dette i en kombinasjon med VR og praktisk øving mener vi er den optimale løsningen, fortsetter Kristiansen.

Nye markeder

– En annen spennende satsning vi i Laern har tatt tak i er “EL-sykler”. Som eksempel her vil jeg nevne at vi lærer opp ansatte i barnehager hvordan de skal opptre i trafikken. Noen barnehager har gått til anskaffelse av EL-sykler med vogn hvor de har med barn på tur. Og det er mye man skal passe på i trafikkbilde. Måten vi løser det på, er at vår instruktør sykler ulike traseer med barnehageansatte for å vise den hvordan de skal opptre med tanke på plassering i kjørebaner etc.

– Vi samarbeider også med forsikringsselskap med video-opplæring av sjåfører for å unngå farlige situasjoner. Her har vi laget ulike videosituasjoner hvor man skal forholde seg til “hva kan skje dersom…”

– Dette konseptet bør faktisk næringslivet være aktuelt for næringslivet generelt. Ikke all er klar over at det hviler et stort ansvar for arbeidsgivere når ansatte er på vei mellom A og B. Dette går under HMS ansvaret for bedriftene, sier Geir Cato Kristiansen.

Stort behov for yrkessjåfører

Det er blitt et stort behov yrkessjåfører både i Norge og i andre europeiske land. Hvilket betyr at opplæring av nye sjåfører er stort.

Hos Learn møter vi Anne Helene Johansen. Hun ble først personbillærer i 2011, men har arbeidet de siste årene som vogntog-sjåfør. Vogntogkjøringen var for å få tre års praksis for å kunne bli storbillærer (tre år er minimumskrav til sjåførerfaring).

Ønsker flere kvinner

Anne Helene utdannet seg til storbillærer høsten 2021, og ble formelt godkjent som storbillærer januar 2022.

– Det er veldig spennende arbeid. I dag holder jeg kurs og kjører timer med lastebiler og vogntog opptil 25,25 meter og 60 tonn, sier Johansen.

– Jeg opplever meg selv som lærevillig og interessert i store kjøretøy, og trives veldig med «voksen-opplæring». Jeg liker å holde kurs, både i klasserom og digitalt, og er uredd hva gjelder nye utfordringer. Dessuten er jeg jo kvinne, og storbillærer er veldig mannsdominert, og det behøves flere kvinnelige lærere, avslutter Johansen med et smil.