Ny sending fra LIVEstudio fredag 24.april.

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyser Viken fylkeskommune nye ekstraordinære tilskuddsordninger. Blant flere ordninger er støtte til kompetanseutvikling i arbeidslivet. I fredagens sending ser vi nærmere på Vikens tilskuddsordninger. Hvordan benytte ordningene for å holde hjulene i gang og styrke dine ansattes kompetanse.

Formålet med en av ordningene er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å:

  • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
  • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
  • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
  • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

I sendingen vil vi få en god orientering om muligheter og vilkår for hvordan bedriftene kan nyttiggjøre seg de nye tilskuddsordningene.

Til studio kommer:

  • Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune
  • Hilde Stensholt, Bedriftsrådgiver hos K2 Kompetanse
  • Øivind Bergstrand, Daglig leder hos Lierhus AS
  • Lars Normann, Daglig leder hos Canon Business Center Buskerud

 

For kommentarer og innspill, kontakt:

  • Cecilie B. Brunsell. Leder strategi/næringsutvikling. 924 33 857. cecilie.brunsell@nfdr.no
  • Adnan Afzal. Fagsjef samfunn/innovasjon. 458 51 585. adnan.afzal@nfdr.no

Se sendingen i videolinken nedenfor