Ny sending fra LIVEstudio fredag 17.april kl. 10.

Næringsvekst 2020 tilbyr akuttbistand til lokale bedrifter - oppretter eget rådgiverteam. NV2020, som er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, har besluttet å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak i lokalt næringsliv.

Teamet består av jurister, revisorer og rådgivere innenfor ledelse, kommunikasjon, banker m.m.

Til studio kommer:

  • Rune Kjølstad, daglig leder, Næringsforeningen i Drammensregionen og leder av styringsgruppen NV2020
  • Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid, Drammen kommune
  • Bjarte Røyrvik, partner, Svensson Nøkleby
  • Vidar Nesse, parner, Deloitte
  • Erik Gabrielsen, byråleder/strategisk rådgiver, God Sagt

For innspill og kommentarer:

Cecilie B. Brunsell. Leder strategi/næringsutvikling. 924 33 857. cecilie.brunsell@nfdr.no

Adnan Afzal. Fagsjef samfunn/innovasjon. 458 51 585. adnan.afzal@nfdr.no

Se sendingen i videolinken nedenfor fredag 17. april kl. 10.