Se sendingen fra LIVEstudio 7. april

I artikkelen kan du se vår sending fra 7. april. Vi snakket om de omfattende tiltakspakkene for næringslivet som er presentert fra det offentlige. Det er mye som er kommunisert, og usikkerheten er stor om hva som gjelder for de ulike situasjonene som næringsdrivende befinner seg i. Våre eksperter gir deg oversikt, og hva som er gjeldende muligheter per i dag. Se sendingen i sin helhet, og i artikkelen kan du lese om de viktigste tiltakene for næringslivet.

I studio møter vi:

Fra høyre i bilde over: Lise Maren Brock Thynes, banksjef bedriftsmarked SpareBanken1 BV, Cecilie Brunsell, Næringsforeningen, Kari Due-Andersen, sjeføkonom Handelsbanken og Dankert Freilem, Næringsforeningen

Se sendingen fra tirsdag 7. april i videolinken nede i artikkelen.

MANGE FINANSIELLE MULIGHETER – STORE UTFORDRINGER

Smidige banker, mange gode støtte- og låneordninger, lavere rente før sommeren, problemfylte perspektiver – men tro på at vi klarer det!

Lise Maren Brock Thynes, banksjef bedriftsmarked SpareBanken1 BV: Vi arbeider under høytrykk og ønsker at alle bedrifter med vanskeligheter tar kontakt med oss. Vi er innstilt på å hjelpe og hos oss blir det nok ikke en stille påskeuke. Vi kjenner utfordringene på pulsen og har direkte kontakter med mange bedrifter for å finne gode løsninger, sa hun. Hun gjennomgikk mange mer banktekniske grep som er viktige for å imøtekomme akutte behov hos bedriftene.

Kari Due-Andersen, sjeføkonom i Handelsbanken: Det er grunn til å tro at Norges Bank setter ned renten med nye 0,25 % før sommeren og vi da har en rente på 0. Dette vil trolig videreføres til kundene, inklusive boliglån og bedriftslån. Det vil gi markedet større dynamikk og insentiver til større omsetning. Dette er en økonomisk fordel for alle når samfunnet på mange måter har stoppet opp. Hvis vi skal ta med Helsedirektoratets perspektiver kan vaksiner/medisiner for korona være inntil to år unna, i verste fall, og da er det behov for mange og sterke ekstraordinære tiltak. Hun vektla godt samarbeid med Norges Bank og viste på vegne av bankene i Norge at dette skal kunne løses, selv om tidsperspektivene kan skremme.

Begge bankrepresentantene viste stor forståelse for utfordringene ifm koronakrisen. De vektla gjennom konkrete og detaljerte kommentarer at det samarbeidet som nå er mellom bankene og samfunnet for øvrig er enestående. Bankene stiller også opp for hverandre ved behov og deltar ved nye og aktive grep for å bidra til at hjulene holdes i gang i samfunnet.

Dankert Freilem, strategisk rådgiver i Næringsforeningen: Det er nå så mange tiltak som Staten har iverksatt at de fleste skal ha muligheter til å løse sine utfordringer på kort sikt. Han gjennomgikk 20 tiltak fra Staten. Disse inkluderer direkte kontantstøtte, andre tilskudd, nye lån på gunstige vilkår, nedsatte skatter og avgifter, større overføringer til offentlige virksomheter som igjen engasjerer bedriftene i ulike prosjekter, mer midler til innovasjon og næringsrettet forskning, vekstbedrifter og gründere blir ivaretatt og enkeltmannsforetak sikres økonomisk. Næringsforeningen har på sitt magasin vikenvest.no lagt ut nyttig informasjon for næringslivet i den pågående krisen.

Aktuelle poster for å søke kontantstøtte fra Staten – digital portal skal åpnes 17. april

  • 6300 (leie av lokaler)
  • 6340 (lys, varme)
  • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
  • 6400 (andre leiekostnader)
  • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
  • 6995 (kontorkostnader – bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
  • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
  • 7490 (kontingenter)
  • 7500 (forsikringspremie)
  • Netto renteutgifter

For innspill og kommentarer: