Ny rekord for bilimporten til Drammen

En måned med bilimport på høygir har gitt en ny rekord for bilimporten til Drammen havn. Aldri tidligere har så mange biler blitt losset i Drammen på en måned som i november. Den nye rekorden ligger 40% over forrige rekordmåned. Foto: Drammen havn

Jobbet på høygir

Hele 17692 biler trillet over kaikanten i en måned der rederier, speditører, transportører og en lang rekke medarbeidere på Holmen i Drammen har jobbet på høygir for å få bilene i land og videre ut til bilforhandlere og ventende kunder.

– Alle aktørers evne og vilje til å justere og tilpasse seg hverandre har vært svært viktig for å få til dette solide løftet, sier Havnedirektør Arne Fosen (bilde). Samtidig er det avgjørende for billogistikken at transporten videre fra Drammen også fungerer godt. Mange kunder i hele landet gleder seg til å ta i bruk sin nye bil før året er omme.

Klart å tilpasse seg

– Vårt inntrykk er at forsyningskjedene til bilbransjen har klart å tilpasse seg mange av utfordringene som Korona og krigen i Ukraina ga. Samtidig ser vi også at flere bilprodusenter har prioritert det norske markedet i månedene før avgiftsendringene som forventes fra nyttår, avslutter Havnedirektøren.

Også i desember forventes stor aktivitet i Drammen, og spenningen lever videre om rekorden fra 2021 med 118.452 importerte biler blir slått i år.