Ny giv og Brune Torsdager i Mjøndalen

Etter noen år i dvale, er det nytt initiativ i Mjøndalen Handel og Serviceforening. Ny daglig leder, Tor Erik Fredheim (bilde) er allerede godt i gang. I februar lanseres to tiltak som skal bidra til å øke profilering av næringslivet i den koselige bygda. Først ut er Mjøndalen sitt svar på Black Friday - Brun Torsdag, som avholdes for første gang torsdag 24. februar. Foto: Eikerbladet.

– Brun Torsdag skal være en handels og “holdningsdag” i Mjøndalen. Ikke bare ønsker vi å stimulere til økt handel og bruk av tjenester hos aktører med base i Mjøndalen, vi ønsker også å inkludere flere deler av lokalsamfunnet, og skape en holdning om at vi må hegne om lokalmiljøet, og støtte alle de flotte menneskene som driver Mjøndalen fremover.

Ordene kommer fra nyansatt daglig leder Tor Erik Fredheim. Videre kan han melde at med på laget har de fått både Mjøndalen Idrettsforening og Portaasen. De er viktige ressurser for å knytte aktører i lokalsamfunnet nærmere sammen, og vise at Brun Torsdag er en dag for hele Mjøndalen. Videre vil flere butikker og bedrifter holde langåpent, og tilby spennende og gode tilbud. Vi gleder oss virkelig til vår første Brun Torsdag, og håper folk kommer fra nær og fjern for å delta, sier Fredheim.

Viktig for Mjøndalen

Vi har spurt om hva nysatsningen betyr for etablerte næringsdrivende.

– Jeg tror det er viktig at butikkene i Mjøndalen står sammen og prøver å lage litt liv på denne siden av elva, sier Nina Sørby som er daglig leder og eier av Solberg ur-optikk AS.

– Ved at vi vet hvilke andre butikker som befinner seg rundt oss, blir det også lettere å sende kundene videre hvis de har spesielle ønsker og behov. Sammen står vi sterkere, sier Sørby.

Nå blir det mer kraft

– Det betyr utrolig mye! Når vi nå står sammen kan vi lage aktiviteter og arrangementer som er større i omfang og med bedre kvalitet som treffer et større publikum, enn om vi hver for oss skulle lage vår egen, sier styreleder Teresa Andersen og daglig leder Knut Andersen hos Kafé Kraft Mjøndalen Stasjon.

– Vi hadde en forsmak i høst med Mjøndalsdagene som ble en suksess, og vi på Kafé Kraft ønsker å bidra for at aktivitetene fremover skal bli like bra. Føler at det er en positiv giv i Mjøndalen, og at mange lengter etter at det skal skje noe i bygda vår, sier de entusiastisk.

Ny nettside

Som en del av nysatsingen i foreningen er også nettsiden www.imjondalen.no opprettet. Her vil det jevnlig publiseres informasjon om tilbud og opplevelser man kan benytte seg av i Mjøndalen, og et spesielt fokus vil det være på å få frem menneskene bak næringene i bygda. Generell informasjon om bedrifter i Mjøndalen kan man også finne på siden, samt et Årshjul med alle arrangement som vil bli avholdt i tiden som kommer.

– Mjøndalen Handel og Serviceforening vil aktivt jobbe for at Mjøndalen skal finne sin egen identitet i den nye storkommunen, både ved å skape aktiviteter og tilbud, men selvfølgelig først og fremst ved å bedre og forsterke profileringen av næringsdrivende og andre initiativtagere i bygda, avslutter daglig leder Tor Erik Fredheim i Mjøndalen Handel og Serviceforening.