Ny containerlinje til Drammen havn?

Flere av de største vareeierne i Drammensregionen ønsker et såkalt «shortsea»-tilbud direkte til Drammen både for å spare tid, penger og miljøet. Tirsdag ble det arrangert et møte mellom store logistikkaktører og rederiet Viasea ved adm. direktør Morten Pettersen som presenterte sitt logistikktilbud. På bilde (f.v.): Havnedirektør Arne Fosen, adm. direktør Morten Pettersen i Viasea og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.

Næringsforeningens Ressursgruppe Logistikk arbeider sammen med Drammen havn for å se på muligheten for å få etablert en ny containerlinje fra en eller flere havner på kontinentet.

Effektiv båtforbindelse og store miljøfordeler

Flere av de største vareeierne i Drammensregionen ønsker et såkalt «shortsea»-tilbud direkte til Drammen både for å spare tid, penger og miljøet. En effektiv båtforbindelse til Drammen havn vil redusere behovet for landtransport og tid brukt i Oslotrafikken, samtidig som miljøfordelene er åpenbare.

Tirsdag ble det arrangert et møte mellom aktuelle medlemmer i logistikknettverket og rederiet Viasea ved adm. direktør Morten Pettersen som presenterte sitt logistikktilbud. Muligheten for å anløpe Drammen på ukentlig basis ble diskutert, og flere av deltakerne med faste, ukentlige containervolum uttrykte et ønske om å være med «fra dag 1».

– Togtilbudet fra Holmen med direkteavganger til Bergen og Trondheim innebærer muligheter for flere varestrømmer som igjen kan gjøre Drammen havn ytterligere aktuell som anløpssted, sier havnedirektør Arne Fosen.

Skal klargjøre trafikkgrunnlaget

Det vil bli arbeidet videre med å klargjøre trafikkgrunnlaget for et shortsea-tilbud til Drammen, og medlemmer av næringsforeningen som ser muligheter for egen virksomhet gjennom et slikt tilbud oppfordres til å kontakte næringsforeningens logistikknettverk eller Drammen havn.