Ny bydel i Drammen – Drammen Slip & Verksted

Drammen Slip & Verksted blir en ny bydel på historisk grunn. Visjonen til utbygger er å skape et bærekraftig boområde for alle ved fjorden. Det skal være attraktive byrom og historisk særpreg.

Før vi presenterer planene for den nye utbyggingen, skal vi se litt på historien. Kilde: Drammen byleksikon nettutgave 2017, forfatter Per Otto Borgen.

Skipsbyggeri og allsidig maritimt verksted, etablert i 1925 som Svelvik Slip & Verksted i Svelvik. Grunnlagt, eid og ledet av ingeniør Yngvar P. Berg (1901-1983) fra Drammen, inntil han i 1955 delte eierskap og ledelse med sønnen Peter Yngvar (f. 1929), som var utdannet sivilingeniør i skipsbygging. Svelvik Slip & Verksted påtok seg all slags reparasjoner og modernisering av mindre fartøyer på en enslig opphalingsslipp. I tillegg tilbød virksomheten dykke- og bergingstjenester, nybygging av lektere og forefallende verksted- og montasjearbeid.

I 1933 flyttet bedriften til Tangen i Drammen, der den gjenopptok sine tjenester på en del av tomten etter nedlagte Tangen Skipsbyggeri. Navnet ble endret til Drammen Slip & Verksted (DS & V). I årene frem mot 2. verdenskrig hadde bedriften en god utvikling og drev en allsidig oppdragsproduksjon i verkstedet, utførte tjenester ute hos kundene, i tillegg kom det rent maritime, med blant annet to opphalingsslipper og kai. Treforedlingsindustrien og gummivareindustrien var viktige kunder. Under 2. verdenskrig fikk verkstedet ordre på å bygge et tankskip for kystfart, som ble bygget under krigen og levert kort tid etter at krigen var slutt. Dette var starten på skipsbyggingsepoken.

Nye tider – ny utvikling

Scandinavian Property Group (SPG), et Eiendomsselskap etablert i 2004, kjøpte opp den gamle verfts-eiendommen etter Drammen Slip & Verksted i 2019. Eiendommen er på ca. 45 mål. SPGs planer er å utvikle stedet til et nytt byområde med om lag 600-700 boliger. Planene er basert på kvartalsbebyggelse med bygghøyder høyder på 3 til 7 etasjer. Reguleringsarkitekt er firma Halvorsen & Reine AS. SPG antar at hele området skal være ferdige regulert i 2023.

Vi har spurt partner og utviklingsansvarlig i SPG, Kim Alexander Larsen, hvilke betraktninger SPG har om dette store prosjektet.

– Langs elvebredden og i sentrum har Drammen fornyet og utviklet seg på en spennende måte som mange byer kan lære mye av. Nå det endelig fjorden sin tur. Også byens inngangsport trenger et ansiktsløft.
– Vi ser frem til å lage en helt ny og moderne bydel med 600-700 nye boliger på det historisk viktige, men litt slitne industriområdet Drammen Slip & Verksted sier Larsen.

Offentlig fjordpromenade langs eiendommen

– Her vil vi bygge boliger for hele befolkningen, fra unge førstegangskjøpere, til småbarnsfamilier og aktive eldre. Området vil få godt med utsyn, et parkanlegg og en strandpromenade med gang- og sykkelveier som alle kan få glede av. Dette er jo tøffelavstand til sentrum eller togstasjonene, så her er det ingen grunn til å bruke bilen. Herfra blir det lettvint å gå, sykle eller ta kollektivt transport inn til byen sier Kim Alexander Larsen.

– Drammen Slip & verksted er et område med mye historie og det er derfor viktig for oss å ta med oss noe av historien videre. Samtidig blir «nye Slippen» en måte å gi det gamle industriområdet en relevant plass i fremtiden påpeker eiendomssjefen.

Bærekraftig ressursbruk

Det er prosjektert gjenbruk av eksisterende betongelementer for lavere klimaavtrykk. I tillegg er det laget en 3-trinns strategi for overvann.

Åpne parkområder mellom byggene er planlagt