Fjorårets bærekraftkonferanse i Drammens Teater var en stor suksess, og gjentas nå den 22. april.

Lettere sagt enn gjort?

Bærekraft er et gjennomgående tema for tiden, uansett hvilke områder i samfunnet man befinner seg. Onsdag 22. april arrangerer Næringsforeningen bærekraftkonferanse i Drammens Teater for andre gang med tittelen: ”Lettere sagt enn gjort”.

Næringsforeningen ønsker å ta en tydelig rolle i vår region for tema bærekraft, og fagleder for samfunn og innovasjon i Næringsforeningen; Adnan Afzal(bildet), forklarer hvorfor.

Fødselshjelp til næringslivet

–  Vi må erkjenne at kravet om bærekraft vil påvirke oss både på mikro- og makronivå, og det må alle aktører forholde seg til. Næringsforeningen i Drammensregionen har for lengst tatt dette inn over seg. 2019 var første året vi arrangerte bærekraftkonferanse her i Drammen, og vi fikk meget gode tilbakemeldinger. Vi fikk tydelige signaler på konferansen måtte gjentas ettersom tema bærekraft både er omfattende og avgjørende for næringslivets fremtid. 

–  Når Næringsforeningen arrangerer konferansen, er det i kraft av vårt mandat som skal bistå næringslivet slik at det arbeider under de mest optimale vilkår. Konferansen skal være fødselshjelp til å tenke bærekraft i den omstilling som næringslivet står overfor. Samtidig er det viktig at vi gir innspill til næringslivet, slik at de kan opprettholde kontinuitet i sitt bærekrafts-arbeid.

– Konferansen gir muligheter for erfaringsdeling, og er en møteplass og arena for å skape læring og innsikt uavhengig av bransjer. Vi ser virkelig frem til Bærekraftkonferansen 2020 i april. Skal du drive bærekraftig, er det nå man bør starte dersom man ikke allerede er i gang, avslutter Adnan Afzal. 

Tema for årets konferanse 

Næringslivet står overfor en av de viktigste omstillingene i nyere tid. Bærekraft er mer enn klima og miljø. For næringslivet er bærekraft en forretningsstrategi og modell som bærer seg over tid, og som trygger arbeidsplasser og bedrifter. Skal man lykkes med denne omstillingen og gjennomføre prosessene som må til, må det sikres bred oppslutning blant alle ansatte i bedriften.

Med dette som bakteppe arrangerer Næringsforeningen Bærekraftkonferansen for andre gang.  Men er det lettere sagt enn gjort ? Det får vi høre ulike meninger om på konferansen i Drammens Teater den 22. april.

SAMARBEIDSPARTNERNE om bærekraft:

Bærekraftkonferansen arrangeres i samarbeid med gode partnere som har fokus på bærekraftig drift. I den anledning har vi spurt bedriftene hva som er deres motivasjon for å være partner til konferansen.

Glitre Energi 

– Vi har et samfunnsløfte i Glitre Energi – «vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en viktig på driver for et helt elektrisk samfunn».  Sammen med visjonen vår om å gjøre morgendagen helt elektrisk, er dette et viktig grunnlag for hele Glitre Energis arbeid. 

Fremover setter vi bærekraft enda høyere på agendaen i hele organisasjonen: Vi ønsker å gå foran, og da er det helt naturlig for oss å være en del av en lokal konferanse som setter fokus på nettopp dette.  Glitre Energi var også med på konferansen i 2019, noe som vi opplevde som veldig bra. Den viste at behovet og interessen for bærekraft er svært stor i vår region.  Trendene både internasjonalt, nasjonalt og regionalt viser at troverdige bærekraftstrategier og mål blir en forutsetning for hele næringslivet i fremtiden, sier Ragnhild Ask Connell(bildet) som er kommunikasjonssjef i Glitre Energi.

PwC

– PwC Norge har en overordnet ambisjon om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som er forankret i forretningsstrategien. Vårt viktigste klimabidrag er gjennom rådgivningstjenester knyttet til grønn strategiutvikling, klimarisiko og klimarapportering samt verifikasjon. PwC globalt har mål om klimanøytralitet innen 2022.

– I 2019 ble ambisjonen om å “bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling” integrert som ett av tre strategiske satsingsområder og målsettinger i vår forretningsstrategi. I tråd med strategien har PwC Norge blant annet utvidet det dedikerte bærekraftsteamet. Videre nedsatte nasjonal ledergruppe et eget bærekraftråd som i løpet av 2020 skal utarbeide en ny bærekraftstrategi med egne tiltak og målsettinger for å redusere virksomhetens klimagassutslipp. Vi er i prosess med å utvikle “Sustainability Academy” som har til formål å utdanne ansatte på tvers av organisasjonen i bærekraft. 

PwCs misjon er å bygge tillit i samfunnet og å løse viktige problemer. Da passer det perfekt å være samarbeidspartner med Næringsforeningen for Drammensregionen og Bærekraftkonferansen 2020. Vi er stolte over å kunne bidra, både gjennom vårt nasjonale nettverk og lokale tilstedeværelse, til Bærekraftkonferansen 2020, forteller regionleder i PwC Norway, Paal Ødegård(bildet).

UN Global Compact Norway

– Det er avgjørende at bedrifter i hele Norge bidrar til bærekraftdugnaden skal vi bygge fremtidens næringsliv. Men mange bedrifter lurer på hvordan de skal kunne tjene penger på å jobbe med bærekraft. 

At konferansen vil vektlegge sammenhengen mellom verdiskapning og bærekraft så sterkt, er derfor den viktigste motivasjonen for at vi helhjertet støtter initiativet, sier Kim N. Gabrielli (bildet), direktør i FNs bedriftsinitiativ for bærekraft i UN Global Compact Norge. 

SpareBank 1 BV

– Det ligger dypt grunnfestet i sparebanktradisjonen å bidra til lokalsamfunnene både på kultur, idrett og næringssiden. Denne tradisjonen skal bringes videre for å møte nye utfordringer innen bærekraftig utvikling og miljøutfordringer. Derfor er det viktig å være med å skape bærekraftige lokalsamfunn og levevilkår også for kommende generasjoner – og bidra der vi kan og bør.

– Finansbransjen er en viktig aktør for å bringe verden i den retningen vi ønsker, og nå er bærekraft blitt et viktig satsingsområde for oss i SpareBank 1 BV som nylig signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og har fått medlemskap i UN Global Compact, sier banksjef bedriftsmarked Buskerud, Lise Maren Brock Tynes (bildet).

BAMA

– BAMA arbeider for en ansvarlig grønn vekst gjennom, og vi har mål om å tilby de mest bærekraftige produktene. Det innebærer at produktene skal være produsert og håndtert på en slik måte at det ytre miljøet ikke forringes, at de ansattes rettigheter er ivaretatt og at produktene er ferske og sunne i tråd med kundenes forventninger. Vi ønsker også å være en drivkraft for det grønne skiftet. For å lykkes med dette er vi avhengig av et godt samarbeid, og denne konferansen er en gylden mulighet til det, påpeker Alvhild Hedstein (bildet) som er direktør for bærekraft og innovasjon

Lindum

– ”Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld» er Lindums visjon. I dette ligger at Lindum har stort fokus på bærekraftige løsninger, og vi ser stor verdi i at det lokale næringslivet har det samme. Vi trenger alle å bli inspirert til å tenke nytt og kreativt når det kommer til bærekraft, og ikke minst at bærekraft også kan og skal gi økonomisk verdiskapning. Derfor er Lindum sponsor av og deltaker på årets bærekraftkonferanse, sier administrerende direktør i Lindum AS, Pål Smits (bildet).

LO  

– Dette ser spennende og relevant ut for oss, og det passer inn i vår fagligpolitiske jobb med å ivareta den norske modellen også opp mot fokuset på bærekraft, samt å skape flere trygge, sikre og attraktive arbeidsplasser, forklarer Petter Dreier (bildet) som er konstituert leder for LO i Drammen og omegn.