Norsk økonomi går over i ny fase: – Norsk økonomi har skutt fart siden gjenåpningen startet i april

Nordea i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, arrangerte frokostmøte hvor tema i utgangspunktet var Statsbudsjettet for 2022 som nylig ble lagt frem. Det var Kjetil Olsen (t.v.) som tok forsamlingene igjennom de store linjene. Her sammen med daglig leder i Næringsforeningen, Rune Kjølstad.

Det var Kjetil Olsen som tok forsamlingene igjennom de store linjene. Olsen har vært sjefsøkonom i Nordea siden høsten 2015. Han har tidligere jobbet 20 år i Norges Bank, hvor han primært har jobbet med pengepolitikk. Olsen presenterte kompliserte tema på en god og pedagogisk måte, ispedd litt humor.

Norsk økonomi går over i ny fase

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg kraftig opp etter sommeren og ut over høsten, krisen er langt på vei over slår sjefsøkonom Olsen fast. Norsk økonomi går nå over i en ny fase.

– Vi har lenge sagt at løser vi helsekrisen, løser vi også den økonomiske krisen. Selv om det fortsatt er usikkerhet, ser den akutte helsekrisen her hjemme ut til å være bak oss takket være vaksiner. Dermed er den økonomiske krisen her hjemme langt på vei også over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Norsk økonomi skyter fart

Norsk økonomi har skutt fart siden gjenåpningen startet i april og arbeidsledigheten har kommet mye ned. I sum er det nå færre ledige enn før pandemien. Nordeas økonomer er ikke overrasket over Norges Banks varslede rentehevinger og tror det skal mye til før de avviker vesentlig fra planen de nå har lagt.

– Som andre ekstraordinære tiltak under koronakrisen, blir rentekuttene nå reversert fordi behovet ikke lenger er der. Nullrente er en rente for en økonomi i krise. Når krisen er over, trenger vi ikke så lav rente. Renta kan fort være tilbake der den kom fra før krisen ved utgangen av neste år, sier Kjetil Olsen. 

Nordeas økonomer venter at styringsrenten vil bli hevet seks ganger til 1,5 prosent innen utgangen av 2022.

Festen over for boligmarkedet

Også boligmarkedet går nå inn i en ny fase. Boligprisene steg kraftig i fjor som følge av rentekuttene til Norges Bank. I det siste har boligprisene hatt en mer moderat utvikling. Nordeas økonomer tror vi må regne med at den moderate utviklingen vil fortsette.

– Festen i boligmarkedet er over for denne gang. Renteøkningene vil bidra til å dempe boligprisene. Samtidig går det mye bedre i norsk økonomi. Det trekker andre veien. I sum tror vi på nokså stabile boligpriser de neste par årene, sier Kjetil Olsen.

Nordeas økonomer er i utgangspunktet fortsatt positive til kronen, men tror kronekursen vil holde seg svakere enn tidligere antatt.

– Norges Banks rentehevinger trekker isolert sett i retning av en noe sterkere krone, sier Kjetil Olsen. Men fokuset på bærekraft i internasjonale finansmarkeder har trolig ført til en varig svakere krone enn vi har vært vant med, avslutter Kjetil Olsen.

Innholdskilde: Talk with Nordea Private Banking 03.09.21